Praktyki studenckie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu informuje, że w Szpitalu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny, a także innych zawodów niż zawody medyczne pod warunkiem posiadania przez Szpital odpowiedniego zaplecza organizacyjno-kadrowego. Osoby/Uczelnie zainteresowane odbyciem praktyk studenckich i praktyk zawodowych prosimy o:

  • zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem Praktyk Studenckich i  Zawodowych,
  • składanie podań o odbycie praktyki na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu (dotyczy praktyk indywidualnych).

Podania można składać:
– w Kancelarii Szpitala przy ul. Św. Józefa 53-59 lub
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy przesłać skan podpisanego wniosku, na adres e-mail:

Informacji udzielają:

Praktyki lekarskie:

Pani mgr Anna Wernecka
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 56 679 35 38
ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu
budynek Administracji 520, II piętro, pok. 2.022
e-mail: anna.wernecka@wszz.torun.pl

Praktyki pielęgniarskie oraz pozostałe:

Pani mgr Klaudia Nowak
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 56 679 35 31
ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu
budynek Administracji 520, II piętro, pok. 2.023
e-mail: klaudia.nowak@wszz.torun.pl

Obsługa praktykantów i studentów odbywa się we wtorki i czwartki, w godzinach od 7:00 do 9:00.

Skip to content