Projekty/Programy

OGŁOSZENIA

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu realizuje projekt
pt. „Modernizacja rozprężalni oraz doposażenie Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych w dodatkowy zbiornik z tlenem o pojemności 10 000 kg”. Projekt finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego instalacji oraz zapewnienie ciągłości dostaw tlenu medycznego na Oddziały Szpitalne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w jednostce przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 do zwiększających się potrzeb, w celu leczenia pacjentów przy udzielaniu świadczeń pacjentom zarażonych m.in. koronawirusem.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu realizuje projekt pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2” finansowy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu realizuje projekt pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Skip to content