Fundacja “O Uśmiech”

Fundacja „O Uśmiech Dziecka” powstała w 1992 roku w związku z potrzebami zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu w nowoczesną aparaturę medyczną.

Fundacja zarejestrowana jest aktem notarialnym Rep-A Nr 3823/1992.

 

CELE FUNDACJI

1. Gromadzenie środków pieniężnych na zakup sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do

diagnostyki i leczenia dzieci,

2. Pomoc humanitarna dzieciom z chorobami przewlekłymi i ciężkimi oraz dzieciom z biednych

środowisk,

3. Pomoc finansowa dzieciom z przeszczepami narządów (serca, nerek, wątroby) – zwrot pieniędzy

za leki zapobiegające odrzucaniu przeszczepu.

4. Pomoc w edukacji lekarzy i pielęgniarek.

 

Konto Fundacji „O Uśmiech Dziecka”

Bank BGŻ o/Toruń

14 2030 0045 1110 0000 0407 8800

 

KRS: 0000279451

NIP: 879-22-72-272

 

Uprzejmie informujemy, że działająca przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu Fundacja o Uśmiech Dziecka

posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

W związku z tym zwracamy się z prośbą o deklarowanie w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) wpłat 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz „Fundacji o Uśmiech Dziecka w Toruniu”

Numer KRS 0000279451

 

KONTAKT W SZPITALU:

dr n. med. Janusz Czarnecki            

601 800 890

dr n. med. Ewa Hapyn

56 67 94 573   

56 67 94 584

 

ADRES:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

ul. Konstytucji 3 Maja 42

87-100 Toruń

Skip to content