W dniu 15 maja 2023 roku odszedł od nas w wieku 90 lat prof. dr hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk

W dniu 15 maja 2023 roku odszedł od nas w wieku 90 lat prof. dr hab. n. med.
Waldemar Jędrzejczyk, wybitny lekarz, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, w latach 1990 – 1996 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Pro Gloria Medici.

W trakcie jego kariery zawodowej 32 asystentów uzyskało drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a dwóch tytuły profesorskie. Wielu jego wychowanków objęło funkcję ordynatorów oddziałów chirurgicznych. Zawsze wymagający, zaangażowany w nowe techniki i metody operacyjne, zarażał entuzjazmem swoich asystentów. Dbał zarówno o rozwój naukowy jak i dydaktyczny Kliniki od chirurgii żołądka, którą kochał poprzez chirurgię onkologiczną, naczyniową do wprowadzenia nowoczesnej chirurgii laparoskopowej. Uwielbiał pracę na sali operacyjnej, ale także tenis i koszykówkę.

Od 2003 roku oficjalnie przeszedł na emeryturę ale pracował dalej jak chirurg w Aleksandrowie Kujawskim i wykładał w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Będąc na emeryturze zawsze znajdował czas by odwiedzić swoją Klinikę i Szpital. To dzięki Jego zaangażowaniu, ambicji i uporowi Klinika zyskała znaczące miejsce na mapie chirurgii w Polsce.

Skip to content