Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu otrzymał wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego najnowszej generacji służącego do diagnostyki obrazowej.

W ramach realizowanego projektu zakupiony został:

– aparat mammograficzny 3D z tomosyntezą,

– 128-warstwowy tomograf komputerowy,

– cyfrowy aparat rentgenowski ze skopią

Wartość nowych zakupów, których uzupełnieniem jest remont i dostosowanie pomieszczeń, to 7,3 mln złotych, wartość wsparcia ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WK-P wynosi 4,2 mln złotych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WK-P

Skip to content