Poradnia Kardiologiczna POST – Covid-19

Szanowni Państwo,

W ramach Poradni Kardiologicznej „Post-COVID-19” pragniemy zapewnić pacjentom, którzy przebyli  infekcję  wirusem SARS-CoV2, kompleksową ocenę układu sercowo-naczyniowego przez kardiologa oraz w zależności od potrzeb konsultację pulmonologiczną, psychologiczną i psychiatryczną. Zapewniony będzie również dostęp do rehabilitacji mającej na celu jak najszybszy powrót do sprawności po przechorowaniu COVID-19.

Przed pierwszą wizytą w Poradni Kardiologicznej „Post-COVID-19” zostaną państwo poproszeni o wyrażenie zgody na włączenie do rejestru pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Celem prowadzenia rejestru jest lepsze poznanie powikłań, które występuję po chorobie COVID-19 oraz zapewnienie optymalnej opieki pacjentom, którzy przeszli zakażenie SARS-CoV-2.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
dr n. med. Grzegorz Skonieczny
Koordynator
Regionalne Centrum Kardiologii
WSzZ im. L. Rydygiera w Toruniu

REJESTRACJA

Odbywać się będzie telefonicznie w dni powszednie w godzinach 11:00 – 14:00 pod nr: 56 679 3015

oraz mailowo na adres rckpostcovid@wszz.torun.pl

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

W momencie rejestracji telefonicznej należy mieć przygotowane poniższe dokumenty, jak i należy dostarczyć je na pierwszą wizytę:

SKIEROWANIE do Poradni Kardiologicznej (z dopiskiem „Post-Covid-19”) dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 od lekarza POZ lub w przypadku hospitalizacji na oddziale tzw. COVID-owym od lekarza prowadzącego (przypominamy że od 08.01.2021 obowiązują e-skierowania),
WYNIK TESTU PCR potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2 lub w przypadku hospitalizacji z powodu choroby COVID-19 – wypis ze szpitala,
DOTYCHCZASOWE WYNIKI BADAŃ, konsultacji specjalistycznych oraz karty wypisowe z okresu ostatniego roku poprzedzającego zachorowanie. W przypadku braku takich kart z ostatniego roku proszę przynieść dokumenty (kopia) z lat wcześniejszych,
ANKIETA pacjenta Poradni „Post-COVID-19” – rejestru „TOR-COVID-19” wypełniona przed wizytą przez pacjenta. Ankietę można pobrać poniżej:

Skip to content