Poradnia Stomatologii Dziecięcej I Osób Specjalnej Troski (W Znieczuleniu Ogólnym)

KIEROWNIK:

Olga Bracha
56 67 94 824

DANE TELEADRESOWE:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Osób Specjalnej Troski
ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toruń

Rejestracja
56 67 94 520
Skip to content