Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

 

ogłasza

nabór ofert na wynajem pomieszczeń o powierzchni 12,00 m2 znajdujących się w dawnym budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Wywoławcza stawka czynszu – 107,15 zł netto za 1 m²

Wynajem pomieszczeń na okres od 11.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Oferta powinna zawierać :

– dane oferenta

– dokumenty potwierdzające zakres działania oferenta,

– referencje,

– proponowaną cenę za 1 mnetto i cenę za 1 m2 brutto.

 

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w kancelarii szpitala lub nadsyłać pod adres: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń do dnia 27.02.2024 r. do godz. 9.30 z dopiskiem „Oferta – działalność handlowa”.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. o godz. 10.00 w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Informacji w sprawie udziela Dział Administracyjno – Gospodarczy tel. 56 679 35 22.

Skip to content