Centrum Zdrowia Psychicznego

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu w Centrach Zdrowia Psychicznego, pacjent psychiatryczny i jego rodzina objęci są opieką przez:

Centrum Zdrowia Psychicznego Zachód, w którego skład wchodzą:

1. Szpitalne Centrum Zdrowia Psychicznego Zachód ul. Św. Józefa 53-59 w skład którego wchodzą:
– Izba Przyjęć II
– Oddział Psychiatryczny Męski
– Oddział Psychiatryczny Żeński

2. Ambulatoryjne Centrum Zdrowia Psychicznego Zachód ul. Mickiewicza 24/26, w skład którego wchodzą:
– Poradnia Zdrowia Psychicznego, czynna od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 18:00.
W poradni są leczone osoby powyżej 18 roku życia, w tym również w wieku podeszłym (po 65 roku życia) niezależnie od miejsca zamieszkania.
– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny nr tel. 56 679 58 811
– Rejestracja nr tel. 56 679 58 22
– Rejestracja osób powyżej 65 roku życia nr tel. 56/ 679 58 80.
– Oddział Dzienny Psychiatryczny ul. ul. Św. Józefa 53-59
– Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, ul. Św. Józefa 53-59
– Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Mickiewicza 24/26

Pielęgniarka środowiskowa – nr tel. 56 / 679 58 81
Pracownik socjalny – nr tel. 56 / 679 58 84

Kryteria przy ustalaniu wizyty domowej:
– pacjent wymagający intensywnej opieki psychiatrycznej
– pacjent z dużą dysfunkcją ruchu +65
– na wniosek o leczenie bez zgody (na wniosek rodziny lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

Personel medyczny w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym:
– udziela informacji o możliwościach uzyskania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
– dokonuje wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych koniecznych dla osób, które się zgłoszą, określa plan postępowania oraz możliwe wsparcie w zakresie zdefiniowanych potrzeb,
– ustala termin przyjęcia i wydaje wskazówki, gdzie należy się zgłosić, żeby
uzyskać niezbędne świadczenie psychiatryczne, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
– udziela wskazówek, gdzie uzyskać świadczenia z zakresu pomocy społecznej jeżeli jest taka potrzeba,
– udziela informacji, gdzie należy się zgłosić po świadczenie psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Przyjęcia pacjentów do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu odbywają się całodobowo

Centrum Zdrowia Psychicznego Wschód, w którego skład wchodzą:

1. Szpitalne Centrum Zdrowia Psychicznego Wschód ul. Św. Józefa 53-59 w skład którego wchodzą:
– Izba Przyjęć III
– Klinika Psychiatrii

2. Ambulatoryjne Centrum Zdrowia Psychicznego Wschód ul. Św. Józefa 53-59, w skład którego wchodzą:
– Poradnia Zdrowia Psychicznego, czynna od poniedziałku do piątku w godz.od 8:00 do 18:00.
W poradni są leczone osoby od 18 do 65 roku życia.
– Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny nr tel. 56 679 57 74
– Rejestracja nr tel. 56 679 57 77
– Oddział Dzienny Psychiatryczny ul. Św. Józefa 53-59
– Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, ul. Św. Józefa 53-59
– Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Św. Józefa 53-59

Pielęgniarka środowiskowa – nr tel. 56 679 57 75
Pracownik socjalny – nr tel. 56 679 58 57 75

Kryteria przy ustalaniu wizyty domowej:
– pacjent wymagający intensywnej opieki psychiatrycznej
– pacjent z dużą dysfunkcją ruchu +65
– na wniosek o leczenie bez zgody (na wniosek rodziny lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

Personel medyczny w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym:
– udziela informacji o możliwościach uzyskania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
– dokonuje wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych koniecznych dla osób, które się zgłoszą, określa plan postępowania oraz możliwe wsparcie w zakresie zdefiniowanych potrzeb,
– ustala termin przyjęcia i wydaje wskazówki, gdzie należy się zgłosić, żeby
uzyskać niezbędne świadczenie psychiatryczne, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
– udziela wskazówek, gdzie uzyskać świadczenia z zakresu pomocy społecznej jeżeli jest taka potrzeba,
– udziela informacji, gdzie należy się zgłosić po świadczenie psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Przyjęcia pacjentów do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu odbywają się całodobowo

 

Skip to content