Zakres działania Banku Mleka Kobiecego

  •  rekrutacja i kwalifikacja matek – dawczyń,
  •  gromadzenie, badanie i przechowywanie mleka kobiecego,
  •  przekazywanie przebadanego, pasteryzowanego mleka kobiecego potrzebującym dzieciom- beneficjentom BMK (głównie na oddziały neonatologiczne, OION),
  •  poradnictwo laktacyjne,
  •  działalność edukacyjna adresowana do personelu medycznego i społeczeństwa,
  •  działalność naukowo-badawcza.
Skip to content