Jak zostać dawczynią mleka kobiecego

Dawczynią mleka do Banku Mleka Kobiecego W.Sz.Z. w Toruniu może zostać każda zdrowa kobieta, w okresie laktacji, prowadząca prawidłowy tryb życia, wolny od zachowań ryzykownych, bez nałogów, która ma nadmiar swojego pokarmu z piersi, przekraczający potrzeby jej dziecka . Po pozytywnym przejściu kwalifikacji dawczynią może zostać zarówno kobieta hospitalizowana jeszcze po porodzie w W.Sz.Z. w Toruniu, jak też matka, która urodziła dziecko gdzie indziej, również, kiedy przebywa w domu. Mleko do BMK może oddawać zarówno kobieta we wczesnym okresie połogu, jak też taka, która urodziła kilka lub kilkanaście tygodni temu. Zdrowe kobiety chętne do podzielenia się nadmiarem swojego mleka zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego z Bankiem Mleka Kobiecego W.Sz.Z. w Toruniu.

Skip to content