Dla kogo jest mleko z Banku Mleka Kobiecego

Mleko z banku mleka kobiecego jest przeznaczone dla dzieci, którym z przyczyn losowych lub medycznych (choroba mamy) brakuje lub nie mogą być karmione pokarmem z piersi własnej matki.

Grupą szczególnie potrzebującą takiego mleka są noworodki urodzone przedwcześnie. Ich mamom czasem w pierwszych dniach po porodzie, z powodu dużego stresu , niedoboru hormonów, brakuje pokarmu. Wcześniaki, ze względu na swoją niedojrzałość, są bardzo narażone na różne choroby, w tym ciężkie zakażenia (w tym sepsa, martwicze zapalenie jelit- NEC). Dzieci te mają trudności w trawieniu i przyswajaniu składników pokarmu, szczególnie obcogatunkowych, co może prowadzić do zaburzeń odżywienia. W tej sytuacji najlepszym pożywieniem dla wcześniaka jest mleko kobiece, najlepiej z piersi własnej mamy, a jeśli go brakuje, bezpieczne mleko od przebadanej dawczyni, z banku mleka kobiecego. Taki sposób żywienia wcześniaka również znacznie mniejsza u niego ryzyko wystąpienia takich typowych dla niedojrzałego noworodka chorób, jak: retinopatia wcześniacza, dysplazja oskrzelowo-płucna.

Jeśli zasoby mleka zgromadzone w BMK są większe, wówczas pokarm ten może być przeznaczony także dla zdrowych noworodków lub niemowląt, którym brakuje mleka od biologicznej mamy.

BMK w W.Sz.Z. w Toruniu rozdysponowuje bezpieczne mlekiem od dawczyń zgodnie z przyjętą, ustaloną listą beneficjentów BMK.

Skip to content