Jednostki szpitala

JEDNOSTKI SZPITALA – KONTAKT

 

TELEFONY ALARMOWE

999
112

CENTRALA / INFORMACJA
56 67 93 100

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY


IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA – REJESTRACJA
56 67 93 128
56 67 93 129
LEKARZ DYŻURNY
56 67 93 120
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ OGÓLNEJ
56 67 93 125
POŁOŻNA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICZEJ
56 67 93 135

SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH


IZBA PRZYJĘĆ – DYŻURKA
56 67 94 585
LEKARZ DYŻURNY ODDZIAŁOWY
56 67 94 770
LEKARZ DYŻURNY PEDIATRA
56 67 94 771
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ
56 67 94 778

REGIONALNE CENTRUM STOMATOLOGII


REJESTRACJA
56 67 94 702
56 67 94 703

PSYCHIATRIA


IZBA PRZYJĘĆ PRZY UL. ŚW. JÓZEFA
56 67 95 844
Skip to content