Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

KIEROWNIK:  ANNA WUTRYCH-KRAJEWSKA

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia zajmuje się procesem udzielania zamówień publicznych oraz zaopatrzenia realizowanym w celu zapewnienia niezbędnych zasobów do funkcjonowania Szpitala.

Zadania Działu realizowane są dwutorowo:

 • poprzez prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
  • przygotowywanie niezbędnych materiałów i dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne,
  • kompleksowe prowadzenie procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
  • przygotowywanie planów, sprawozdań i innych informacji z zakresu realizacji zamówień publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  • sporządzanie dokumentacji w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzenie dokumentacji elektronicznej postępowania w oparciu o narzędzia elektroniczne (platformy) funkcjonujące u Zamawiającego,
  • przechowywanie i archiwizację dokumentacji realizowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonywanie zadań mających związek z realizacją zamówień publicznych lub wynikających
   z sytuacji szczególnych, a dotyczących działalności Szpitala,
  • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Szpitala, uczestniczącymi w poszczególnych etapach udzielania zamówień publicznych;
 • poprzez prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z realizacją spraw zaopatrzeniowych,
  a w szczególności:

  • przyjmowanie zgłoszeń zapotrzebowań z komórek organizacyjnych Szpitala,
  • obsługę systemu elektronicznych zamówień wewnętrznych,
  • prowadzenie negocjacji cenowych z dostawcami,
  • sporządzanie zamówień,
  • realizację złożonych zamówień zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami w zakresie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – poniżej 130.000,00 zł,
  • sporządzanie dokumentacji zakupów i opisywanie faktur zgodnie z obowiązującymi
   w tym zakresie przepisami,
  • nadzorowanie zakupów dostarczanych przez pocztę lub firmy spedycyjne,
  • współpracę w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Kontakt:

kierownik 56 679 35 10,

zamówienia  publiczne 56 679 36 42

zaopatrzenie 56 679 33 19

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

Skip to content