Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

KIEROWNIK: MAGDALENA ZAPIEC-SKOWROŃSKA

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje zadania związane z prowadzeniem spraw osobowych,
a w szczególności:

  1. prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach ze stosunku pracy;
  2. analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystywania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Szpitala;
  3. przygotowywanie i organizacja postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze wskazane w art. 49 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy o działalności leczniczej;
  4. organizowanie konkursów ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawody medyczne zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
  5. prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  6. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją praktyk zawodowych studentów
    i uczniów oraz staży kierunkowych odbywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Kontakt:

Kierownik: 56 67 93 530

Pracownicy Działu: 56 67 93 531, 56 67 93 532, 56 67 93 533, 56 67 93 538, 56 67 93 539

e-mail: kadry@wszz.torun.pl

Skip to content