Dział Transportu, Łączności Radiowej i Informatyki

KIEROWNIK: WIESŁAW BROSDOWSKI

 

Do podstawowych zadań Działu Transportu, Łączności Radiowej i Informatyki należy:

  1. Obsługa transportu sanitarnego Szpitala min. bieżące naprawy pojazdów, organizacja usług autoholowania, garażowanie, prowadzenie przeglądów rejestracyjnych.
  2. Obsługa łączności radiowej, min. bieżące utrzymanie sprawności cyfrowego i analogowego sytemu łączności radiowej, montaż i zlecanie usług instalacji nowych urządzeń, uzyskiwanie pozwoleń radiowych.
  3. Administrowanie sieciami i systemami informatycznymi Szpitala, instalacja i serwis sprzętu sieciowego oraz urządzeń współpracujących z siecią, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, w tym projektu e-zdrowie, administrowanie stroną internetową Szpitala oraz Biuletynem Informacji Publicznej, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i teleinformatycznych Szpitala, archiwizacja i zabezpieczenie przed utratą baz danych Szpitala oraz zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
  4. Rozliczanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z formatem ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bieżąca aktualizacja potencjału wykonawczego oraz prowadzenie zestawień statystycznych związanych z realizacją umowy w rodzaju ratownictwo medyczne.

 

Kierownik: 56 679 59 63

Transport: 56 679 59 80

Łączność Radiowa, Rozliczanie świadczeń zdrowotnych: 56 679  59 71

 

e-mail: wieslaw.brosdowski@wszz.torun.pl

Skip to content