Dział Techniczny

KIEROWNIK: ROBERT BOGACKI

 

Dział Techniczny-  odpowiedzialny jest za utrzymanie w stałej sprawności infrastruktury technicznej Szpitala. Do najważniejszych zadań Działu należy zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii cieplnej, gazów medycznych, dostaw wody oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji. Ponadto Dział Techniczny zajmuje się przygotowaniem przeglądów oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej oraz sprawuje kontrolę nad realizacją umów w tym zakresie zawartych. Dodatkowo Dział Techniczny realizuje zadania związane z ochroną i bezpieczeństwem przeciwpożarowym na terenie Szpitala.

 

Kontakt:

Szpital Wielospecjalistyczny przy ul. Św. Józefa 53-59:

– Kierownik: 56 679 34 72

– Biuro Działu: 56 679 34 71

– Sekcja Remontów: 56 679 34 91

– Sekcja Aparatury Medycznej: 56 679 34 92, 56 679 34 93

– Inspektor ds. Ppoż – 56 679 36 09

Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42:

– Biuro: 56 679 45 07, 56 679 45 80

– Sekcja Aparatury Medycznej: 56 679 46 90

Skip to content