Dział Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

KIEROWNIK: JOANNA TERESZKIEWICZ

Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi wyspecjalizowana, wieloosobowa komórka organizacyjna pełniąca funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi działalności profilaktyczną w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz dąży do uzyskania poprawy warunków pracy.

Tel. kontaktowy 56 679 35 55

Skip to content