Staże

STAŻE KIERUNKOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Informacji o zasadach odbywania staży udziela:

Pani mgr Anna Wernecka
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 56 679 35 38
ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu
budynek Administracji 520, II piętro, pok. 2.022
e-mail: anna.wernecka@wszz.torun.pl

Podania można składać:
– w Kancelarii Szpitala przy ul. Św. Józefa 53-59 lub
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.wernecka@wszz.torun.pl – należy przesłać skan podpisanego wniosku.

Skip to content