Konkurs na świadczenia zdrowotne z dnia 19.12.2023 – termin składania ofert do 29.12.2023 do godz. 9:00 – lekarze

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( t.j. Dz.U.2022.633 )

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Skip to content