Zakład Diagnostyki Obrazowej

KIEROWNIK:

Tomasz Przybylski

DANE TELEADRESOWE:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Zakład Diagnostyki Obrazowej

Lokalizacja I 
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

Lokalizacja II 
ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toruń

Lokalizacja Św. Józefa
Rejestracja RTG, Mammografia, TK, USG
56 67 93 459    rejestracjazdo@wszz.torun.pl
Rejestracja MR
56 67 93 604    rejestracjamr@wszz.torun.pl

Lokalizacja Konstytucji 3 Maja

Rejestracja RTG, TK
56 67 94 523
Rejestracja USG
56 67 94 516
Rejestracja MR
56 67 94 032
Skip to content