Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień 25.06.2020 wynoszą
2.692.275,63 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

 
ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

 

W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad w Poradni Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu:

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00 (pobieranie krwi w godzinach
  7:30 - 8:30 po wcześniejszej rejestracji).
 2. W celu udzielenia porady należy skontaktować się z rejestracją Poradni Medycyny Rodzinnej pod numer telefonu: 56 679-34-12.
 3. Po dokonanej rejestracji lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w celu udzielenia teleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana.
 4. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem ustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest bezpośrednio informowany o ustalonym terminie wizyty.
 5. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
 6. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
 7. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 8. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi),
 9. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 10. Pacjent przybywa do Poradni Medycyny Rodzinnej w wyznaczonym terminie, gdzie weryfikowana jest jego tożsamość oraz mierzona jest temperatura ciała.
 11. Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane można zgłosić wyłącznie telefonicznie 56 679-34-12. Odebranie kodu recepty następuje telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania na receptę może zostać wydłużony.
 12. Realizacja e- zleceń na wyrobu medyczne odbywa się poprzez system informatyczny. Pacjent otrzymuje kod zlecenia, który następnie może zrealizować.
 13. Odbiór skierowań do lekarzy specjalistów, badania dodatkowe, w tym badania laboratoryjne lub obrazowe następuje poprzez odbiór osobisty z poradni (należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją poradni, następnie pracownik poradni przekaże skierowanie pacjentowi).
 14. W celu udzielenia porady pielęgniarskiej należy kontaktować się z pielęgniarką środowiskową pod numerem telefonu 500-243-966 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie zbędnych w okresie pandemii kontaktów, które sprzyjają szerzeniu się koronawirusa Sars CoV-2.