Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Informujemy, iż z dniem 20 maja 2022 roku odwołany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Aktualnie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

 1. Odwiedzanie pacjentów zalecane jest w dni powszednie w godzinach: 15:00 – 17:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00.
 2. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba. Odwiedziny nie mogą przekraczać 30 minut.
 3. W salach wieloosobowych dopuszczalne są odwiedziny jednoczasowo dla dwóch pacjentów.
 4. Kierownik/koordynator, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
 5. Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach ustala indywidualnie kierownik / koordynator każdego oddziału.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasady odwiedzin pacjentów mogą ulec zmianie.

 

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

            W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad w Poradni Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu:

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00 (pobieranie krwi w godzinach
  7:30 - 8:30 po wcześniejszej rejestracji).
 2. W celu udzielenia porady należy skontaktować się z rejestracją Poradni Medycyny Rodzinnej pod numerem telefonu: 56 679-34-12.
 3. Teleporada jest realizowana:
 4. nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do rejestracji Poradni Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (zgłoszenie teleinformatyczne lub osobiste),
 5. w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 6. Po dokonanej rejestracji lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w celu udzielenia teleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana.
 7. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem ustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest bezpośrednio informowany o ustalonym terminie wizyty.
 8. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
 9. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
 10. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 11. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi),
 12. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 13. w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyjątkiem świadczeń związanych z wystawieniem recepty lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz związanych z wydaniem zaświadczenia,
 14. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ wskazanych w deklaracji wyboru,
 15. w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.
 16. dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego podczas osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
 17. Pacjent przybywa do Poradni Medycyny Rodzinnej w wyznaczonym terminie, gdzie weryfikowana jest jego tożsamość.
 18. Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane można zgłosić wyłącznie telefonicznie 56 679-34-12. Odebranie kodu recepty następuje telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania na receptę może zostać wydłużony.
 19. Realizacja e- zleceń na wyrobu medyczne odbywa się poprzez system informatyczny. Pacjent otrzymuje kod zlecenia, który następnie może zrealizować.
 20. Skierowania do lekarzy specjalistów, badania dodatkowe, w tym badania laboratoryjne lub obrazowe następuje poprzez udostepnienie pacjentowi kodu skierowania (wyjątek stanowią skierowania na badania obrazowe – dodatkowo konieczne jest posiadanie skierowania w formie papierowej – odbiór w rejestracji poradni).
 21. W celu udzielenia porady pielęgniarskiej należy kontaktować się z pielęgniarką środowiskową pod numerem telefonu 575-308-697 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie zbędnych w okresie pandemii kontaktów, które sprzyjają szerzeniu się koronawirusa Sars CoV-2.