Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień 25.06.2020 wynoszą
2.692.275,63 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

monitoring

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59 , 87-100 Toruń.
  2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
  3. Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym, dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  4. Zapisy z monitoringu  przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 90 dni.
  5. Informujemy, że nie posiadamy możliwości  zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.
  6. Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych