Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

monitoring

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59 , 87-100 Toruń.
  2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
  3. Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym, dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  4. Zapisy z monitoringu  przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 90 dni.
  5. Informujemy, że nie posiadamy możliwości  zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.
  6. Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych