A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Projekt innowacyjny PO WER

Projekt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów

 

Z dniem 01.01.2018 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu uruchomił nową formę wsparcia w ramach realizowanego projektu pn. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”. Powstało Centrum Consultor, którego głównym celem jest skoordynowanie opieki w taki sposób, by osoby, które poszukują pomocy wiedziały gdzie mogą ją uzyskać.

Centrum Consultor działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu.

Z usług Centrum Consultor mogą skorzystać osoby ze zdiagnozowaną chorobą otępienną (chorobą Alzheimera i innymi typami otępień) oraz ich opiekunowie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Centrum opracowany zostanie indywidualny plan działania.
Model obejmie szeroki zakres oddziaływań zarówno w dziedzinie profilaktyki, edukacji, wsparcia, jak i leczenia, pielęgnacji i opieki.
Wsparciem objęte zostaną następujące grupy:

  • osoby z rozpoznaną chorobą otępienną niezależnie od wieku, płci czy innych schorzeń, które potrzebują pomocy w związku z rozpoznanym otępieniem oraz osoby, u których
    zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze,
  • rodziny i faktyczni opiekunowie osób z zespołami otępiennymi (osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które sprawują nad nimi faktyczną opiekę),
  • środowiska medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny), którzy zostaną przeszkoleni we wczesnym rozpoznawaniu zespołów otępiennych oraz postępowaniu z chorym otępiennym,
  • uczestnicy klubów seniora, dziennych domów pobytu, klubów samopomocy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji pomagających osobom starszym zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania
    zespołów otępiennych.

Zasadniczym celem wdrożenia modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów jest umożliwienie chorym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym oraz zminimalizowanie konieczności ich hospitalizacji. Planowana w ramach projektu profilaktyka dotycząca edukacji społeczeństwa na temat chorób otępiennych przyczyni się do wcześniejszego wykrywania choroby i poprawy jakości życia chorego i jego opiekuna.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany jest w  partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, spółką Lecznice Citomed, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu i Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”.

Wartość projektu: 3 241 470,50 zł
Kwota dofinansowania: 3 144 226,39 zł

 

 

logo

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02