A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Projekt innowacyjny PO WER

ProjektEfektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

Od września 2017 roku do sierpnia 2020 roku RC fundacja konsultingu i rehabilitacji realizuje wraz czterema współpracującymi organizacjami i instytucjami innowacyjny projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”. Projekt ten dotyczy przetestowania modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Model służy poprawie jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego i składa się na niego kilka form pomocy i aktywizacji, z których wiele ma charakter innowacyjny: dzienne centrum wsparcia, mieszkania wspomagane, hostel, grupy wsparcia dla osób i rodzin, zespoły wyjazdowe oraz kampania społeczna i działania edukacyjne dla lokalnych społeczności służące zmianie postaw wobec osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Dzięki projektowi model zostanie sprawdzony w praktyce i ulepszony o doświadczenia płynące z jego pilotażowego zastosowania. Po przetestowaniu rozwiązań i doświadczeń z modelu będą mogły korzystać również inne podmioty zajmujące się wsparciem osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Pilotaż realizowany jest w Toruniu (powiat grodzki) oraz w powiecie chełmińskim przez pięć podmiotów publicznych i niepublicznych: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji z siedzibą w Toruniu (Lider projektu), Fundacja Wiatrak (Bydgoszcz), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie oraz Wojewódzki Szpital Zespolony/Szpital Psychiatryczny w Toruniu, które uczestniczyły w wypracowaniu modelu i które zawiązały partnerstwo, aby połączyć zasoby i doświadczenia na rzecz rozwinięcia oferty i podnoszenia skuteczności prowadzonego wsparcia.

Wartość projektu to 4.274.850,53 zł, większość środków (kwota 4.030.756,56 zł) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02