Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Informujemy, iż z dniem 20 maja 2022 roku odwołany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Aktualnie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

  1. Odwiedzanie pacjentów zalecane jest w dni powszednie w godzinach: 15:00 – 17:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00.
  2. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba. Odwiedziny nie mogą przekraczać 30 minut.
  3. W salach wieloosobowych dopuszczalne są odwiedziny jednoczasowo dla dwóch pacjentów.
  4. Kierownik/koordynator, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
  5. Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach ustala indywidualnie kierownik / koordynator każdego oddziału.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasady odwiedzin pacjentów mogą ulec zmianie.

 

 

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. 2016, poz. 1638 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1)    lekarzy :
- specjalistów lub chcących się specjalizować w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Wielospecjalistycznego;
-  specjalistów pediatrów w Oddziale Klinicznym Pediatrii i Nefrologii Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych;
-  specjalistów lub chcących się specjalizować w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Psychiatrycznym; Zespole Poradni Zdrowia Psychicznego;
-  lekarzy systemu, o których mowa w art. 3 pkt 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego;
-  specjalistów w dziedzinie medycyny pracy lub specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej w Zespole Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych;
-  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;
-  w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych;
2)    psychologów w Szpitalu Psychiatrycznym;
3)    diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej;
4)    pielęgniarki i położne :
-  pielęgniarki posiadające specjalizację/ kurs kwalifikacyjny lub chcące się specjalizować w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wielospecjalistycznego;
-  pielęgniarki posiadające specjalizację/ kurs kwalifikacyjny lub chcące się specjalizować w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych;
-  pielęgniarki w Oddziale Chemioterapii Nowotworów,
-  pielęgniarki w Oddziale Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziale Neurologicznym, Oddziale Leczenia Udarów Mózgu, Oddziale Neurochirurgii (1/2 etatu), w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wielospecjalistycznego;
-  pielęgniarki w Szpitalu Psychiatrycznym;
-  pielęgniarki, położne posiadające specjalizację/ kurs kwalifikacyjny lub chcące się specjalizować w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego na blokach operacyjnych;
-  pielęgniarki, położne w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych;
-  położne w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego;
5)    techników analityki medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej;
6)    techników analityki medycznej znających diagnostykę grzybic powierzchniowych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej;
7)    techników RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;
8)    techników RTG w Pracowni Rentgenodiagnostyki III Zakładu Diagnostyki Obrazowej – zabezpieczenie obsady w dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta;                               
9)    opiekunów medycznych we wszystkich komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu;
10)    fizjoterapeutów w Oddziale Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Wielospecjalistycznego, w Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej;
11)    ratowników medycznych posiadających wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w Stacji Pogotowia Ratunkowego, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
12)    dyspozytorów medycznych w Stacji Pogotowia Ratunkowego;
13)    asystentki stomatologiczne w Regionalnym Centrum Stomatologii;
14)    terapeutów zajęciowych w Szpitalu Psychiatrycznym.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje wszystkie czynności medyczne charakterystyczne dla wykonywania danego zawodu/stanowiska w danej komórce organizacyjnej Szpitala konieczne dla prawidłowego realizowania w tym zakresie zadań Szpitala w myśl obowiązujących przepisów prawa.

 

Data ogłoszenia konkursu: 12-04-2017

Data ogłoszenia wyników: 12-05-2017