Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Informujemy, iż z dniem 20 maja 2022 roku odwołany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Aktualnie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

  1. Odwiedzanie pacjentów zalecane jest w dni powszednie w godzinach: 15:00 – 17:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00.
  2. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba. Odwiedziny nie mogą przekraczać 30 minut.
  3. W salach wieloosobowych dopuszczalne są odwiedziny jednoczasowo dla dwóch pacjentów.
  4. Kierownik/koordynator, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
  5. Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach ustala indywidualnie kierownik / koordynator każdego oddziału.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasady odwiedzin pacjentów mogą ulec zmianie.

 

DYREKTOR

 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

 

działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne udzielane przez:

 

1) lekarzy:


- specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologów; specjalistów w dziedzinie chorób
wewnętrznych, gastroenterologów; specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologów
w Oddziale Klinicznym Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wielospecjalistycznego;


- specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii w Oddziale Kardiologii i Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wielospecjalistycznego;


- lekarzy systemu, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.) w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Szpitala Wielospecjalistycznego;


- lekarzy systemu, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.) w Stacji Pogotowia Ratunkowego;
- specjalistów w dziedzinie medycyny pracy, specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej w Zespole
Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych;


- specjalistów w dziedzinie neonatologii w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych;


- specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii; specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej
w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych;


- specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Hepatologicznym Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego;

2) pielęgniarki i położne w następujących komórkach organizacyjnych:


- pielęgniarki w:

Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;

Oddziale Klinicznym Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;

Oddziale Neurochirurgii; Oddziale Chemioterapii Nowotworów;

Oddziale Chorób Płuc; Oddziale Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;

Oddziale Ortopedyczno – Urazowym, Oddziale Okulistycznym;

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wielospecjalistycznego;

- pielęgniarki w:

Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii;

Oddziale Klinicznym Pediatrii i Nefrologii;

Oddziale Urazowo-Ortopedycznym dla Dzieci i Dorosłych;

Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych;


- pielęgniarki w:

Zespole Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych: Poradni Medycyny Pracy; Poradni Foniatryczno – Audiologicznej; Poradni Sportowo-Lekarskiej;


- pielęgniarki w:

Zespole Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych;


- pielęgniarki w:

Oddziale III Psychiatrycznym Żeńskim Szpitala Psychiatrycznego;


- pielęgniarki, położne w:

Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego;


- położne w:

Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego;

3) ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wielospecjalistycznego;

4) fizjoterapeutę w Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej;

5) audiometrystę w Poradni Foniatryczno – Audiologicznej i Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi.

 

Data ogłoszenia konkursu: 08-03-2016

Data ogłoszenia wyników: 31-03-2016