Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

Stan na dzień 1 września 2020 roku

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU W RAMACH UMÓW PODPISANYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA I MINISTERSTWEM ZDROWIA

ZAKRES UMÓW Z KUJAWSKO – POMORSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

I.System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. Zakresy w ryczałcie (RYCZAŁT PSZ – SZPITAL III STOPNIA):

- zakresy z leczenia szpitalnego:

 1. Alergologia dziecięca – hospitalizacja.
 2. Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci II poziom referencyjny – hospitalizacja.
 3. Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci II poziom referencyjny – hospitalizacja – Zespół Leczenia Bólu u Dzieci – II stopień.
 4. Anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny – hospitalizacja.
 5. Chirurgia dziecięca – hospitalizacja.
 6. Chirurgia naczyniowa – hospitalizacja.
 7. Chirurgia ogólna – hospitalizacja.
 8. Chirurgia onkologiczna – hospitalizacja.
 9. Chirurgia szczękowo – twarzowa – hospitalizacja.
 10. Choroby płuc – hospitalizacja.
 11. Choroby wewnętrzne – hospitalizacja.
 12. Choroby zakaźne – hospitalizacja.
 13. Dermatologia i wenerologia – hospitalizacja.
 14. Diabetologia – hospitalizacja.
 15. Endokrynologia dziecięca – hospitalizacja.
 16. Gastroenterologia – hospitalizacja.
 17. Gastroenterologia dziecięca – hospitalizacja.
 18. Kardiologia – hospitalizacja.
 19. Kardiologia dziecięca – hospitalizacja.
 20. Nefrologia – hospitalizacja.
 21. Nefrologia dziecięca – hospitalizacja.
 22. Neurochirurgia – hospitalizacja.
 23. Neurologia – hospitalizacja.
 24. Neurologia – hospitalizacja A48.
 25. Neurologia dziecięca – hospitalizacja.
 26. Okulistyka – hospitalizacja.
 27. Onkologia kliniczna – hospitalizacja.
 28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja (Oddział Ortopedyczno – Urazowy
  i Onkologii Narządu Ruchu).
 29. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – zabiegi endoprotezoplastyki sprawozdawane w ryczałcie PSZ (Oddział Ortopedyczno – Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu).
 30. Ortopedia i traumatologii narządu ruchu – hospitalizacja (Oddział Urazowo – Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych).
 31. Otorynolaryngologia – hospitalizacja.
 32. Pediatria – hospitalizacja (Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej).
 33. Pediatria – hospitalizacja (Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej).
 34. Pediatria – hospitalizacja (Oddział Pediatrii i Gastroenterologii).
 35. Pediatria – hospitalizacja (Oddział Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej).
 36. Położnictwo i ginekologia III poziom referencyjny – hospitalizacja.
 37. Reumatologia – hospitalizacja.
 38. Urologia – hospitalizacja.

- zakresy z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 1. Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych (zakres skojarzony
  z nefrologią dziecięcą).
 2. Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (zakres skojarzony
  z poł-gin.).
 3. Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 4. Świadczenia w zakresie alergologii (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 5. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 6. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej (w tym świadczenia zabiegowe).
 7. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej – ze wskazań nagłych.
 8. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (w tym świadczenia zabiegowe) (Poradnia Chirurgii Ogólnej).
 9. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska (Poradnia Chirurgii Ogólnej).
 10. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (w tym świadczenia zabiegowe) (Poradnia Chorób Piersi).
 11. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska (Poradnia Chorób Piersi).
 12. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej (w tym świadczenia zabiegowe).
 13. Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej (w tym świadczenia zabiegowe).
 14. Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 15. Świadczenia w zakresie diabetologii (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 16. Świadczenia w zakresie diabetologii – Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska.
 17. Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 18. Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt.
 19. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (w tym świadczenia pierwszorazowe) (Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc).
 20. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (w tym świadczenia pierwszorazowe) (Poradnia Pneumonologiczna).
 21. Świadczenia w zakresie leczenia bólu (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 22. Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 23. Świadczenia w zakresie leczenia zeza (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 24. Świadczenia w zakresie logopedii.
 25. Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 26. Świadczenia w zakresie neonatologii (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 27. Świadczenia w zakresie neurochirurgii.
 28. Świadczenia w zakresie okulistyki (w tym świadczenia zabiegowe).
 29. Świadczenia w zakresie okulistyki – ze wskazań nagłych.
 30. Świadczenia w zakresie onkologii (w tym świadczenia pierwszorazowe) (Poradnia Radioterapii).
 31. Świadczenia w zakresie onkologii (w tym świadczenia pierwszorazowe) (Poradnia Chemioterapii).
 32. Świadczenia w zakresie otolaryngologii (w tym świadczenia zabiegowe).
 33. Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej.
 34. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (w tym świadczenia zabiegowe).
 35. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska.
 36. Świadczenia w zakresie reumatologii (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 37. Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej.

- zakresy ze świadczeń odrębnie kontraktowanych:

 1. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych.
 2. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci.
 3. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych.
 4. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.
 1. Zakresy poza ryczałtem:

- zakresy z leczenia szpitalnego:

 1. Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 2. Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym – UE.
 3. Izba przyjęć (przy ul. Konstytucji 3 Maja 42).
 4. Izba przyjęć – UE (przy ul. Konstytucji 3 Maja 42).
 5. Izba przyjęć (przy ul. Krasińskiego 4/4a).
 6. Izba przyjęć – UE (przy ul. Krasińskiego 4/4a).
 7. Kardiologia – hospitalizacja – E10, E11, E12G, E15.
 8. Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20.
 9. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N20, N21, N22, N23, N24, N25 (Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej).
 10. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N20, N21, N22, N23, N24, N25 (Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka).
 11. Gastroenterologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 12. Choroby płuc – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 13. Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – pakiet onkologiczny.
 14. Chirurgia ogólna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 15. Chirurgia onkologiczna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 16. Neurochirurgia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 17. Otolaryngologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 18. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny (Oddział Noworodków
  i Intensywnej Terapii Neonatologicznej).
 19. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny (Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka).
 20. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego.
 21. Okulistyka – hospitalizacja – B18G, B19G.
 22. Choroby płuc – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym.
 23. Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym.
 24. Chirurgia ogólna – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym.
 25. Chirurgia onkologiczna – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym.
 26. Neurochirurgia – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym.
 27. Otolaryngologia – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym.
 28. Gastroenterologia – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym.
 29. Gastroenterologia dziecięca – RDTL – hospitalizacja.

- zakresy z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 1. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Chirurgii Ogólnej).
 2. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Chorób Piersi).
 3. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna.
 4. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii – diagnostyka onkologiczna.
 5. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna.
 6. Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt – diagnostyka onkologiczna.
 7. Świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna.
 8. Świadczenia w zakresie neurochirurgii – diagnostyka onkologiczna.
 9. Świadczenia w zakresie neurologii – diagnostyka onkologiczna.
 10. Świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna.
 11. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc  – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc).
 12. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Pneumonologiczna).
 13. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Radioterapii).
 14. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Chemioterapii).
 15. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna.
 16. Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna.
 17. Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna.
 18. Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna.
 19. Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna.
 20. Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna.
 21. Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej – diagnostyka onkologiczna.
 22. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – diagnostyka onkologiczna.
 23. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym (Poradnia Chirurgii Ogólnej).
 24. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym (Poradnia Chorób Piersi).
 25. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 26. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 27. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 28. Świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 29. Świadczenia w zakresie neurochirurgii – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 30. Świadczenia w zakresie neurologii – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 31. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym (Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc).
 32. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym (Poradnia Pneumonologiczna).
 33. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym (Poradnia Radioterapii).
 34. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym (Poradnia Chemioterapii).
 35. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 36. Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 37. Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 38. Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 39. Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 40. Świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 41. Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 42. Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 43. Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 44. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym.
 45. Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 46. Świadczenia w zakresie kardiologii (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 47. Świadczenia w zakresie kardiologii – Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska.
 48. Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 49. Świadczenia w zakresie neurologii (w tym świadczenia pierwszorazowe).
 50. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym świadczenia pierwszorazowe i zabiegowe) (Poradnia Ortopedyczna).
 51. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – ze wskazań nagłych (Poradnia Ortopedyczna).
 52. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym świadczenia pierwszorazowe i zabiegowe) (Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dzieci i Dorosłych).
 53. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – ze  wskazań nagłych (Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dzieci i Dorosłych).

- zakresy ze świadczeń ambulatoryjnych kosztochłonnych:

 1. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia (ul. Św. Józefa 53-59).
 2. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia (ul. Konstytucji 3 Maja 42).
 3. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.
 4. Badania rezonansu magnetycznego.
 5. Badania tomografii komputerowej (ul. Św. Józefa 53-59).
 6. Badania tomografii komputerowej (ul. Konstytucji 3 Maja 42).

- zakresy z pomocy doraźnej i transportu sanitarnego:

 1. Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N".

- zakresy z rehabilitacji leczniczej:

1. Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym.

2. Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

       - zakresy z podstawowej opieki zdrowotnej:

1. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych
i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tysięcy w zakresie uzupełnionym.

2. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych
i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tysięcy w zakresie uzupełnionym – UE.

- zakresy z leczenia szpitalnego – chemioterapia:

 1. Chemioterapia - hospitalizacja i substancje czynne.
 2. Chemioterapia w trybie jednodniowym i substancje czynne.
 3. Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych i substancje czynne.

- zakresy z leczenia szpitalnego – programy terapeutyczne:

 1. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG).
 2. Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).
 3. Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe.
 4. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.
 5. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy.
 6. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS).
 7. Leczenie umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej.
 8. Leczenie mięsaków tkanek miękkich.
 9. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
 10. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.
 11. Leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki.
 12. Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT).
 13. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST).
 14. Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.
 15. Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego.
 16. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
 17. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
 18. Leczenie raka nerki.
 19. Leczenie raka piersi.
 20. Leczenie raka wątrobokomórkowego.
 21. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.
 22. Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a.
 23. Leczenie stwardnienia rozsianego.
 24. Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki.
 25. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego.
 26. Leczenie zaawansowanego raka żołądka.
 27. Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (sga lub iugr).
 28. Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych.
 29. Leczenie dzieci z zespołem Prader – Willi.
 30. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.
 31. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
 32. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).
 33. Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej.

II. Zakresy poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej:

- zakresy w umowie - Świadczenia Stomatologiczne (STM):

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.
 2. Świadczenia protetyki stomatologicznej.
 3. Świadczenia chirurgii stomatologicznej.
 4. Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.
 5. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż.
 6. Świadczenia ogólnostomatologiczne.
 7. Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

- zakresy w umowie - Świadczenia Profilaktyczne (PRO):

1. Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy (w pracowni stacjonarnej).

- zakresy w umowie Świadczenia Rehabilitacyjne (REH):

1. Fizjoterapia ambulatoryjna (Pracownia Fizjoterapii I – ul. Św. Józefa 53-59).

2. Fizjoterapia ambulatoryjna (Pracownia Fizjoterapii II – ul. Konstytucji 3 Maja 42).

3. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (Poradnia Rehabilitacyjna I – ul. Św. Józefa 53-59).

4. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (Poradnia Rehabilitacyjna II – ul. Konstytucji 3 Maja 42).

5. Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (Pracownia Fizjoterapii I – ul. Św. Józefa 53-59).

6. Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (Pracownia Fizjoterapii II – ul. Konstytucji 3 Maja 42).

7. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (Poradnia Rehabilitacyjna I – ul. Św. Józefa 53-59).

8. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (Poradnia Rehabilitacyjna II – ul. Konstytucji 3 Maja 42).

9. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych.

10. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

11. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym.

- zakresy w umowie Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP):

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w CZP (ryczałt dla: Izby Przyjęć II, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego, Oddziału
  II Psychiatrycznego Męskiego, Oddziału III Psychiatrycznego Żeńskiego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychogeriatrycznej, Zespołu Opieki Środowiskowej).
 2. Leczenie środowiskowe (domowe) w CZP.
 3. Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych w CZP (Oddział Dzienny Psychiatryczny).
 4. Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych w CZP (Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny).
 5. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w CZP (Poradnia Zdrowia Psychicznego).
 6. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w CZP (Poradnia Psychogeriatryczna).

- zakresy w umowie Świadczenia Psychiatryczne (PSY):

 1. Świadczenia  psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.
 2. Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
 3. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży.
 4. Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (II Klinika Psychiatrii).
 5. Świadczenia psychogeriatryczne.
 6. Izba przyjęć (przy  ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29).
 7. Izba przyjęć – UE (przy  ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29).

- zakresy w umowie Leczenie Szpitalne – Programy Terapeutyczne (SZP-PT):

 1. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK.
 2. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.
 3. Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki.
 4. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem.
 5. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc).
 6. Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych.
 7. Leczenie atypowego zespołu hemolityczno – mocznicowego (AHUS).
 8. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG).
 9. Profilaktyka zakażeń wirusem RS.
 10. Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej.
 11. Leczenie choroby Fabry`ego.
 12. Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy.
 13. Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej.
 14. Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV.

- zakresy w umowie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS):

Świadczenia w zakresie medycyny sportowej.

Świadczenia w zakresie diabetologii dziecięcej (w tym świadczenia pierwszorazowe).

Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (w tym świadczenia pierwszorazowe).

- zakresy w umowie Ratownictwo Medyczne (RTM):

 1. Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.
 2. Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego – UE.
 3. Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.
 4. Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego – UE.

- zakresy w umowie Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):

 1. Świadczenia lekarza POZ.
 2. Świadczenia pielęgniarki POZ.
 3. Świadczenia położnej POZ.
 4. Transport sanitarny w POZ.
 5. Transport sanitarny „daleki” w POZ.

- zakresy w umowie PPM:

 1. Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy.

- świadczenia opieki zdrowotnej związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19.

ZAKRES UMÓW Z MINISTERSTWEM ZDROWIA:

Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2017-2021.