A- A A+
A A A

CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN

Z dniem 27 lutego 2020 roku wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a przez osoby z zewnątrz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach koordynatorzy oddziałów lub lekarze przez nich wyznaczeni mogą wyrazić indywidualną zgodę na odwiedziny pacjentów znajdujących się w bardzo ciężkim stanie.

Z dniem 12 marca 2020 roku wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach:

1.       Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59,  
2.       Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, 
3.       Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Mickiewicza 24/26 oraz M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

przez osoby z zewnątrz.

W przypadku oddziałów Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych zajmujących się leczeniem dzieci – opiekę nad dzieckiem sprawować może tylko jedna zdrowa osoba.  Wyżej wskazani opiekunowie pacjentów oraz osoby bliskie są zobowiązane do poddania się podstawowym badaniom lekarskim. W przypadku odmowy poddania się badaniom lekarskim osoby te nie zostaną dopuszczone do sprawowania opieki nad pacjentem lub uczestnictwa w porodzie rodzinnym.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się ZAKAZ uczestnictwa osób bliskich w porodach rodzinnych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownicy / koordynatorzy oddziałów lub lekarze przez nich wyznaczeni mogą wyrazić indywidualną zgodę na odwiedziny pacjentów.

Zakaz odwiedzin jest wprowadzony z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne.

Zakaz odwiedzin obowiązuje do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Za związane z zakazem wizyt utrudnienia przepraszamy. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami organizacji ruchu w Szpitalu.


 zmiany

INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
logo rpo
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

 

 

                                             

nowe telefony 2 page 001  
     
     
TELEFONY ALARMOWE 999
112
   
CENTRALA / INFORMACJA 67 93 100

 

 

    Ikona telefon(y)
     
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY    
     
IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA - REJESTRACJA  

56 67 93 128
56 67 93 129

     
LEKARZ DYŻURNY   56 67 93 120
     
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ OGÓLNEJ   56 67 93 125
     
POŁOŻNA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICZEJ   56 67 93 135
     
     
SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH    
     
IZBA PRZYJĘĆ - DYŻURKA   56 67 94 585
     
LEKARZ DYŻURNY ODDZIAŁOWY   56 67 94 770
     
LEKARZ DYŻURNY PEDIATRA   56 67 94 771
     
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ I SOR   56 67 94 778
     
     
REGIONALNE CENTRUM STOMATOLOGII    
     
REJESTRACJA   56 67 94 702
56 67 94 703
     
     
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY    
     
IZBA PRZYJĘĆ PRZY UL. A. MICKIEWICZA   56 67 95 844
     
LEKARZ DYŻURNY   56 67 95 870
     
IZBA PRZYJĘĆ PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE   56 67 95 722
     
LEKARZ DYŻURNY   56 67 95 740
     
     
SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY    
     
IZBA PRZYJĘĆ   56 67 95 547
     

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02