A- A A+
A A A

Wprowadzono czasowe ograniczenie odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59, Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40, Szpitala Obserwacyjn-Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a oraz Szpitala Psychiatrycznego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 27/29 oraz ul. Mickiewicza 24/26 przez osoby z zewnątrz w następujący sposób:

1. Odwiedzanie pacjentów może odbywać się tylko w godzinach 15.00-17.00 we wszystkie dni tygodnia
2. Jednego pacjenta może odwiedzać w tym samym czasie jedna osoba

Ograniczenie wprowadza się z uwagi na wzrost zachorowań infekcyjnych w środowisku pozaszpitalnym, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów Szpitala.

INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
logo rpo
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.
Ikona telefon(y) Główny Księgowy 56 67 93 504
 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 56 67 93 510
 
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 56 67 93 530
   
Kierownik Działu Organizacji 56 67 93 540
 
Kierownik Działu Technicznego 56 67 93 491
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 56 67 93 520
 
Kierownik Działu Transportu, Łączności Radiowej i Informatyki 56 67 95 963
 
Kierownik Działu Dokumentacji Medycznej i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi 56 67 95 517
 
Kierownik Działu Służby BHP, Ochrony Środowiska, Ppoż. i Spraw Obronnych 56 67 93 555
 
Kierownik Centralnej Sterylizacji 56 67 93 551
 
Kierownik Działu Zarządzania Jakością 56 67 94 615
 
Dział Koordynacji Projektów 56 67 94 595
 
Kancelaria 56 67 93 506

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02