Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień 25.06.2020 wynoszą
2.692.275,63 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2020.295 t.j.)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH, ŚRÓDOPERACYJNYCH ORAZ WYKONYWANIA SEKCJI ZWŁOK

 

 (kod CPV 85121000-3- usługi medyczne)

 

Data ogłoszenia konkursu: 24-04-2020

Data ogłoszenia wyników: do 08-05-2020