A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu

 

Od dnia 1 października 2018r. rozpoczyna działalność ministerialny program pilotażowy dotyczący całościowej opieki psychiatrycznej, w tym środowiskowego modelu psychiatrii dla mieszkańców Torunia.

Program obejmuje:

-opiekę w oddziale całodobowym psychiatrycznym żeńskim i męskim

(ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę w oddziale dziennym(ul. M.Skłodowskiej-Curie 27/29),

- opiekę ambulatoryjną w PZP (ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę środowiskową ( wizyty domowe ),

- dostęp do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego

 

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny ( PZK )

 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 na terenie PZP przy ul. Mickiewicza 24/26 pod numerem telefonu 56 679 58 11

 

 

Informuję, że przyjęcia pacjentów do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu odbywają się całodobowo w dwóch Izbach Przyjęć:

1. Izba Przyjęć I, tel 56/ 67 95 722 ul. M Skłodowskiej – Curie 27/29
przyjmuje pacjentów codziennie, niezależnie od miejsca zamieszkania do:
Oddziału Klinicznego VI Psychiatrii Młodzieży
Oddziału Klinicznego VII Psychiatrii Wieku Podeszłego
przyjmuje pacjentów codziennie tylko zamieszkałych poza Toruniem do :
II Kliniki Psychiatrii (Kobiecy i Męski)

2. Izba Przyjęć II – Centrum Zdrowia Psychicznego, tel 56/ 6795 844, ul Mickiewicza 24/26
przyjmuje pacjentów codziennie, zamieszkałych na terenie miasta Torunia do :
Oddziału II Psychiatrycznego Męskiego
Oddziału III Psychiatrycznego Żeńskiego

 

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń osobom studiującym w Toruniu

Centrum nie zajmuję się leczeniem uzależnień i terapię odwykową

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w miarę posiadanych miejsc ).

Dorośli pacjenci zamieszkujący poza obszarem miasta Torunia będą hospitalizowani w II Klinice Psychiatrii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29.

Leczenie w warunkach ambulatoryjnych PZP (ul. Mickiewicza 24/26) będzie dostępne dla pacjentów zarówno objętych pilotażem jak i spoza jego obszaru.

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02