A- A A+
A A A

CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN

Z dniem 27 lutego 2020 roku wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a przez osoby z zewnątrz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach koordynatorzy oddziałów lub lekarze przez nich wyznaczeni mogą wyrazić indywidualną zgodę na odwiedziny pacjentów znajdujących się w bardzo ciężkim stanie.

Z dniem 12 marca 2020 roku wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach:

1.       Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59,  
2.       Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, 
3.       Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Mickiewicza 24/26 oraz M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

przez osoby z zewnątrz.

W przypadku oddziałów Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych zajmujących się leczeniem dzieci – opiekę nad dzieckiem sprawować może tylko jedna zdrowa osoba.  Wyżej wskazani opiekunowie pacjentów oraz osoby bliskie są zobowiązane do poddania się podstawowym badaniom lekarskim. W przypadku odmowy poddania się badaniom lekarskim osoby te nie zostaną dopuszczone do sprawowania opieki nad pacjentem lub uczestnictwa w porodzie rodzinnym.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się ZAKAZ uczestnictwa osób bliskich w porodach rodzinnych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownicy / koordynatorzy oddziałów lub lekarze przez nich wyznaczeni mogą wyrazić indywidualną zgodę na odwiedziny pacjentów.

Zakaz odwiedzin jest wprowadzony z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne.

Zakaz odwiedzin obowiązuje do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Za związane z zakazem wizyt utrudnienia przepraszamy. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami organizacji ruchu w Szpitalu.


 zmiany

INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
logo rpo
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu

 

Od dnia 1 października 2018r. rozpoczyna działalność ministerialny program pilotażowy dotyczący całościowej opieki psychiatrycznej, w tym środowiskowego modelu psychiatrii dla mieszkańców Torunia.

Program obejmuje:

-opiekę w oddziale całodobowym psychiatrycznym żeńskim i męskim

(ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę w oddziale dziennym(ul. M.Skłodowskiej-Curie 27/29),

- opiekę ambulatoryjną w PZP (ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę środowiskową ( wizyty domowe ),

- dostęp do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego

 

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny ( PZK )

 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 na terenie PZP przy ul. Mickiewicza 24/26 pod numerem telefonu 56 679 58 11

 

 

Informuję, że przyjęcia pacjentów do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu odbywają się całodobowo w dwóch Izbach Przyjęć:

1. Izba Przyjęć I, tel 56/ 67 95 722 ul. M Skłodowskiej – Curie 27/29
przyjmuje pacjentów codziennie, niezależnie od miejsca zamieszkania do:
Oddziału Klinicznego VI Psychiatrii Młodzieży
Oddziału Klinicznego VII Psychiatrii Wieku Podeszłego
przyjmuje pacjentów codziennie tylko zamieszkałych poza Toruniem do :
II Kliniki Psychiatrii (Kobiecy i Męski)

2. Izba Przyjęć II – Centrum Zdrowia Psychicznego, tel 56/ 6795 844, ul Mickiewicza 24/26
przyjmuje pacjentów codziennie, zamieszkałych na terenie miasta Torunia do :
Oddziału II Psychiatrycznego Męskiego
Oddziału III Psychiatrycznego Żeńskiego

 

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń osobom studiującym w Toruniu

Centrum nie zajmuję się leczeniem uzależnień i terapię odwykową

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w miarę posiadanych miejsc ).

Dorośli pacjenci zamieszkujący poza obszarem miasta Torunia będą hospitalizowani w II Klinice Psychiatrii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29.

Leczenie w warunkach ambulatoryjnych PZP (ul. Mickiewicza 24/26) będzie dostępne dla pacjentów zarówno objętych pilotażem jak i spoza jego obszaru.

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02