Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Informujemy, iż z dniem 20 maja 2022 roku odwołany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Aktualnie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

  1. Odwiedzanie pacjentów zalecane jest w dni powszednie w godzinach: 15:00 – 17:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00.
  2. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba. Odwiedziny nie mogą przekraczać 30 minut.
  3. W salach wieloosobowych dopuszczalne są odwiedziny jednoczasowo dla dwóch pacjentów.
  4. Kierownik/koordynator, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
  5. Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach ustala indywidualnie kierownik / koordynator każdego oddziału.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasady odwiedzin pacjentów mogą ulec zmianie.

Informujemy, że Oddziały:

Oddział Dzienny Psychiatryczny,
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży,
oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

zostały przeniesione do lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59


równocześnie informujemy, że

Zespół Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych,
Poradnia Sportowo - lekarska ( od 4 lipca 2022 ) oraz
Poradnia Hematologiczna

funkcjonują w nowym budynku Zespołu Poradni przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu.
portalpacjenta
informacjemedyczne
INFORMACJA OGÓLNA - 56 679 31 00
INFORMACJA SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
ul.Św. Józefa 53-59, Budynek 540 - 56 679 58 88

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) historii chorób pacjentów leczonych w 2001 r. w oddziałach szpitalnych oraz historii zdrowia i choroby pacjentów leczonych do 2001 r. w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu wytworzonych w lokalizacji przy ulicy Św. Józefa 53-59.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia proszone są o kontakt z pracownikiem Archiwum pod numerem telefonu 56 679 35 42. Wydawanie powyższej dokumentacji odbywać się będzie po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Dokumentacji Medycznej i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40A w Toruniu (parter, pokój nr 28), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 do dnia 14 października 2022 roku.
Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wybrakowana (zniszczona).
Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta. Wydanie dokumentacji następuje w terminie uzgodnionym telefonicznie z pracownikiem Archiwum, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz potwierdzeniu odbioru.

 

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019.246 t.j.) .

10.08.2022 r.