A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

Rok 2014 okazał się bardzo pracowity dla Stacji Pogotowia Ratunkowego naszego Szpitala. W ubiegłym roku Zespoły Ratownictwa Medycznego przeprowadziły ponad 25 tys. interwencji.

Poza bieżącą pomocą mieszkańcom miasta i regionu pracownicy Stacji wzięli udział w wielu kluczowych przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa ludności.

Do najciekawszych wydarzeń ubiegłego roku należały ćwiczenia zorganizowane przy współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Wojskiem Polskim, Policją, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym W.Sz.Z. i innymi.

Stacja Pogotowia Ratunkowego uczestniczyła także w ćwiczeniach przewoźnika Arriva, mających na celu zapewnienie sprawnego przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji podróżnych z pociągu w sytuacji nagłego zagrożenia życia – zamachu terrorystycznego.

Kolejnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności naszych ratowników medycznych były wojewódzkie ćwiczenia obronne pn. „Drwęca 14” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konferencji „Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu”. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie poprawności działania służb ratowniczych województwa w przypadku zamachu terrorystycznego na jednostkę wojskową i budynek użyteczności publicznej oraz skażenia środowiska nieznaną substancją chemiczną.

W ramach tej konferencji nasi ratownicy medyczni: Karol Wojtczak, Jan Gessek i Tomasz Czynszak we współpracy ze specjalistą ds. ratownictwa taktycznego Michałem Czerwińskim, przedstawili publikację dotyczącą udziału Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych.

Nie tylko mieszkańcy regionu mogą czuć się bezpieczni dzięki naszym ratownikom. Ponadregionalnego wymiaru nabrało zabezpieczenie medyczne wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Pracownicy SPR dbają również o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń angażując się w poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki działaniom Stacji Pogotowia Ratunkowego świadomość społeczeństwa w kwestii ratowania ludzkiego życia, poczynając od najmłodszych, ma szansę zwiększać się z każdym rokiem. Ma to niebagatelne znaczenie w zwiększaniu liczy osób, którym pierwsza pomoc ratuje życie.

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02