A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Oddział Dzienny Psychiatryczny obejmuje hospitalizacją dzienną pacjentów z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 roku życia. Zakres rozpoznań jest szeroki od F00 do F99, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi F00 - F39.

Zakres proponowanych w oddziale świadczeń jest zróżnicowany. Codzienne świadczenia w oddziale obejmują badanie lekarskie, badanie psychologiczne, farmakoterapię i zorganizowane formy zajęć grupowych. Proponowane w oddziale zajęcia grupowe to: spotkanie społeczności oddziału, terapia zajęciowa, kwalifikowana psychoterapia (kontakt indywidualny oraz grupowy). Pobyt w oddziale uprawnia do korzystania z dodatkowych konsultacji specjalistycznych i badań laboratoryjnych: EKG, EEG, CT, MR.

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02