A- A A+
A A A

Wprowadzono czasowe ograniczenie odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59, Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40, Szpitala Obserwacyjn-Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a oraz Szpitala Psychiatrycznego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 27/29 oraz ul. Mickiewicza 24/26 przez osoby z zewnątrz w następujący sposób:

1. Odwiedzanie pacjentów może odbywać się tylko w godzinach 15.00-17.00 we wszystkie dni tygodnia
2. Jednego pacjenta może odwiedzać w tym samym czasie jedna osoba

Ograniczenie wprowadza się z uwagi na wzrost zachorowań infekcyjnych w środowisku pozaszpitalnym, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów Szpitala.

INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
logo rpo
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Oddział Intensywnej Terapii
Oddział obejmuje leczeniem dzieci od wieku noworodkowego do 18 roku życia. Prowadzimy intensywną terapię dzieci: w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, po zatruciach lekami, we wstrząsie septycznym i posocznicą, ostrą niewydolnością nerek i innymi stanami przebiegającymi z niewydolnością poszczególnych układów i narządów ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej.
Ze względu na obecność na terenie budynku dwóch oddziałów dla dorosłych (Ortopedia i Chirurgia Szczękowo-Twarzowa), w stanach zagrożenia życia zajmujemy się również leczeniem dorosłych.

Anestezjologia

Stosujemy wszystkie współczesne metody znieczulenia ogólnego i miejscowego:

  • znieczulenia ogólne złożone,
  • znieczulenia dożylne,
  • sedację,
  • znieczulenia podpajęczynówkowe,
  • znieczulenia zewnątrzoponowe,
  • blokady splotów nerwowych.

Ponadto:

  • Prowadzimy w całym szpitalu postępowanie przeciwbólowe,
  • Konsultacje – przygotowanie chorego do planowych i nagłych operacji, oraz konsultowanie chorych na oddziałach,
  • Udzielanie pomocy – resuscytacja krążeniowo-oddechowa i inne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala.

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02