A- A A+
A A A

Wprowadzono czasowe ograniczenie odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59, Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40, Szpitala Obserwacyjn-Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a oraz Szpitala Psychiatrycznego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 27/29 oraz ul. Mickiewicza 24/26 przez osoby z zewnątrz w następujący sposób:

1. Odwiedzanie pacjentów może odbywać się tylko w godzinach 15.00-17.00 we wszystkie dni tygodnia
2. Jednego pacjenta może odwiedzać w tym samym czasie jedna osoba

Ograniczenie wprowadza się z uwagi na wzrost zachorowań infekcyjnych w środowisku pozaszpitalnym, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów Szpitala.

INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
logo rpo
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu

 

Od dnia 1 października 2018r. rozpoczyna działalność ministerialny program pilotażowy dotyczący całościowej opieki psychiatrycznej, w tym środowiskowego modelu psychiatrii dla mieszkańców Torunia.

Program obejmuje:

-opiekę w oddziale całodobowym psychiatrycznym żeńskim i męskim

(ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę w oddziale dziennym(ul. M.Skłodowskiej-Curie 27/29),

- opiekę ambulatoryjną w PZP (ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę środowiskową ( wizyty domowe ),

- dostęp do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego

 

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny ( PZK )

 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 na terenie PZP przy ul. Mickiewicza 24/26 pod numerem telefonu 56 679 58 11

 

 

Informuję, że przyjęcia pacjentów do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu odbywają się całodobowo w dwóch Izbach Przyjęć:

1. Izba Przyjęć I, tel 56/ 67 95 722 ul. M Skłodowskiej – Curie 27/29
przyjmuje pacjentów codziennie, niezależnie od miejsca zamieszkania do:
Oddziału Klinicznego VI Psychiatrii Młodzieży
Oddziału Klinicznego VII Psychiatrii Wieku Podeszłego
przyjmuje pacjentów codziennie tylko zamieszkałych poza Toruniem do :
II Kliniki Psychiatrii (Kobiecy i Męski)

2. Izba Przyjęć II – Centrum Zdrowia Psychicznego, tel 56/ 6795 844, ul Mickiewicza 24/26
przyjmuje pacjentów codziennie, zamieszkałych na terenie miasta Torunia do :
Oddziału II Psychiatrycznego Męskiego
Oddziału III Psychiatrycznego Żeńskiego

 

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń osobom studiującym w Toruniu

Centrum nie zajmuję się leczeniem uzależnień i terapię odwykową

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w miarę posiadanych miejsc ).

Dorośli pacjenci zamieszkujący poza obszarem miasta Torunia będą hospitalizowani w II Klinice Psychiatrii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29.

Leczenie w warunkach ambulatoryjnych PZP (ul. Mickiewicza 24/26) będzie dostępne dla pacjentów zarówno objętych pilotażem jak i spoza jego obszaru.

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02