Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Informujemy, iż z dniem 20 maja 2022 roku odwołany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Aktualnie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

  1. Odwiedzanie pacjentów zalecane jest w dni powszednie w godzinach: 15:00 – 17:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00.
  2. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba. Odwiedziny nie mogą przekraczać 30 minut.
  3. W salach wieloosobowych dopuszczalne są odwiedziny jednoczasowo dla dwóch pacjentów.
  4. Kierownik/koordynator, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
  5. Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach ustala indywidualnie kierownik / koordynator każdego oddziału.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasady odwiedzin pacjentów mogą ulec zmianie.

Informujemy, że Oddziały:

Oddział Dzienny Psychiatryczny,
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży,
oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

zostały przeniesione do lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59


równocześnie informujemy, że

Zespół Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych,
Poradnia Sportowo - lekarska ( od 4 lipca 2022 ) oraz
Poradnia Hematologiczna

funkcjonują w nowym budynku Zespołu Poradni przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu.
portalpacjenta
informacjemedyczne
INFORMACJA OGÓLNA - 56 679 31 00
INFORMACJA SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
ul.Św. Józefa 53-59, Budynek 540 - 56 679 58 88

 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu


Od dnia 1 października 2018 r. dla mieszkańców Torunia powyżej 18 roku życia funkcjonuje ministerialny program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego, którego celem jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Pacjent i jego rodzina w ramach programu mają dostęp do:

1. Poradni Zdrowia Psychicznego, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, przy ul. Mickiewicza 24/26, w poradni są leczone osoby powyżej 18 roku życia, w tym również w wieku podeszłym (po 65 roku życia) niezależnie od miejsca zamieszkania.
       Rejestracja nr tel. 56 679 58 22,
       Rejestracja osób powyżej 65 roku życia nr tel. 56/ 679 58 80.
2. Leczenia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, które mieszczą się przy ul. Św. Józefa 53-59 (obowiązuje skierowanie od lekarza psychiatry).
3. Leczenia w oddziałach psychiatrycznych całodobowych.
4. Wizyt domowych realizowanych przez Zespół Opieki Środowiskowej, który mieści się na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego, czynny od poniedziałku do piątku. Wizyty domowe odbywają się tylko dla mieszkańców Torunia po zgłoszeniu i kwalifikacji przez personel w/w Zespołu.
       Kryteria przy ustalaniu wizyty domowej:
       - pacjent leżący
       - pacjent z dużą dysfunkcją ruchu +65
       - na wniosek o leczenie bez zgody (wniosek składa rodzina lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie)​

     Umawianie wizyt domowych od godz. 8:00 do 18:00 osobiście lub pod nr telefonu
     56 / 679 58 81
     56 / 679 57 06

           Zespół Opieki Środowiskowej:
           Pielęgniarki – nr tel. 56 / 679 58 81
           Pracownik socjalny – nr tel. 56 / 679 58 84

Dorośli mieszkańcy Torunia w sytuacjach problemów ze zdrowiem psychicznym mogą dzwonić lub zgłosić się osobiście do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynującego działającego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w dwóch lokalizacjach.
    1) Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny przy ul. Mickiewicza 24/26 (na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 18:00, tel 56 679 58 11
    2) Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny przy ul. Św. Józefa 53-59 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 tel 56 679 57 06

Personel medyczny w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym:
    1) udziela informacji o możliwościach uzyskania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
    2) dokonuje wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych koniecznych dla osób, które się zgłoszą, określa plan postępowania oraz możliwe wsparcie w zakresie zdefiniowanych potrzeb,
    3) ustala termin przyjęcia i wydaje wskazówki, gdzie należy się zgłosić, żeby uzyskać niezbędne świadczenie psychiatryczne, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
    4) udziela wskazówek, gdzie uzyskać świadczenia z zakresu pomocy społecznej jeżeli jest taka potrzeba,
    5) udziela informacji, gdzie należy się zgłosić po świadczenie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Przyjęcia pacjentów do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu odbywają się całodobowo w dwóch Izbach Przyjęć:
    1. Izba Przyjęć II – Centrum Zdrowia Psychicznego, tel 56/ 6795 844,
       ul Św. Józefa 53-59 przyjmuje codziennie pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Torunia do :
         - Oddziału Psychiatrycznego Męskiego
         - Oddziału Psychiatrycznego Żeńskiego

    2. Izba Przyjęć I, przy ul. Św. Józefa 53-59, tel. 56/ 679 57 22 przyjmuje codziennie do:
         - Kliniki Psychiatrii (Męski i Kobiecy) pacjentów powyżej 18 roku życia zamieszkałych poza obszarem miasta Torunia
         - Oddziału Klinicznego Psychiatrii Młodzieży młodzież do 18 roku życia i powyżej 18 roku życia z ważną legitymacją szkolną niezależnie od miejsca zamieszkania
         - Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Podeszłego pacjentów w wieku 65 lat i powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Toruniu i poza Toruniem z rozpoznaniem zaburzeń pamięci i towarzyszącymi zaburzeniami     psychicznymi.

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń osobom studiującym w Toruniu. Centrum nie zajmuje się leczeniem uzależnień i terapią odwykową, udziela świadczeń zdrowotnych (w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w miarę posiadanych miejsc) w zakresie leczenia zespołów abstynencyjnych alkoholowych, po lekach uspokajających, nasennych oraz w przypadku używania kilku substancji psychoaktywnych.