A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • analiza i interpretacja danych rodowodowo–klinicznych w kierunku dziedzicznej predyspozycji do nowotworów złośliwych,
  • identyfikacja i rejestr rodzin zagrożonych dziedziczną postacią choroby nowotworowej,
  • zlecanie wykonania testów genetycznych DNA, wykrywających zwiększoną, genetycznie uwarunkowaną predyspozycję do zachorowania na nowotwory złośliwe,
  • interpretacja wyników badań DNA w kontekście ustalania zaleceń profilaktycznych dla rodziny,
  • specjalistyczna opieka profilaktyczna nad rodzinami z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe,
  • realizacja ministerialnego, profilaktycznego „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe” w zakresie Modułu I „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”,
  • realizacja ogólnopolskiego programu badawczego „Ocena możliwości zwiększenia efektywności populacyjnych badań przesiewowych raków piersi, jelita grubego i prostaty poprzez zastosowanie testów DNA wykrywających zwiększone genetyczne predyspozycje do tych nowotworów”.

 

GODZINY PRZYJĘĆ

  poniedziałek      930-1400
  wtorek   900-1300
  piątek   1400-1800

 

REJESTRACJA PACJENTÓW

od poniedziałku do piątku od  800 do 1430

osobiście lub telefonicznie

Ikona telefon(y)      56 67 93 387

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagany nr PESEL oraz jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ lub specjalisty),
  • dotychczasowa dokumentacja leczenia - karta informacyjna leczenia szpitalnego (wymagana od osób po przebytej chorobie nowotworowej).

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02