A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Od 2005 roku Pracownia Kardiologii Inwazyjnej pełni 24-godzinny dyżur zawałowy.

W Pracowni wykonywany jest pełen zakres badań diagnostycznych (badania koronarograficzne, wentrykulografia, by-passografia) oraz leczenie inwazyjne (angioplastyka z implantacją stentów), a także interwencyjne u chorych ze świeżym zawałem serca.

Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań (wzór karty zgłoszenia pacjenta do Pracowni Kardiologii Inwazyjnej dostępny TUTAJ) wystawionych przez lekarzy Poradni Kardiologicznych lub bezpośrednio ze Szpitali naszego regionu. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej powstała w grudniu 2001 w ramach Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej WSzZ w Toruniu 

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02