A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.445.843,70 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej zapewniamy opiekę wszystkim dzieciom przychodzącym na świat w Toruniu. W ostatnich latach w naszym szpitalu rodzi się ponad 3000 dzieci rocznie.

 

Współpracujemy ściśle z Katedrą i Kliniką Położnictwa i Chorób Kobiecych, gdzie prowadzone są ciąże z czynnikami ryzyka.

Jesteśmy oddziałem 3 poziomu opieki, to znaczy, że hospitalizujemy noworodki wg zasady:

- intensywna terapia noworodka: zapewniając ciągły, intensywny nadzór i leczenie krążeniowo-oddechowe oraz inne zaawansowane działania podtrzymujące życie ciężko chorych  noworodków, w tym skrajnie niedojrzałych wcześniaków;

- opieka pośrednia nad noworodkiem - leczenie noworodków, które wymagają obserwacji, monitorowania parametrów życiowych, postępowania diagnostyczno – leczniczego;

- opieka ciągła – wzmożona opieka nad noworodkiem chorym, zazwyczaj z małą urodzeniowa masą ciała, wymagającym dalszej hospitalizacji po zakończeniu intensywnej terapii;

- zdrowe noworodki przebywają na oddziale w systemie matka razem z dzieckiem (rooming-in), to znaczy, że dzieci cały czas od urodzenia do wypisu pozostają ze swoją mamą.

 

Angażujemy rodziców do kontaktu z dzieckiem, nawet tym najbardziej chorym, poprzez kangurowanie, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych od pierwszych dni życia dziecka.

Dużą wagę przywiązujemy do właściwego żywienia noworodków, również tych z niską i skrajnie niską masa ciała, a w szczególności do karmienia mlekiem własnej matki.

W szpitalu działa Bank Mleka Kobiecego umożliwiając karmienie dzieci mlekiem kobiecym w przypadku niedoborów mleka matki.

Monitorujemy stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału i prowadzimy racjonalną politykę antybiotykową.

 

Noworodki obejmujemy działaniami profilaktycznymi

- wykonujemy zabieg Credego jako profilaktykę zakażenia przedniego odcinka oka;

- podajemy witaminę K w celu profilaktyki choroby krwotocznej, witaminę D3 w celu profilaktyki   krzywicy;

- wykonujemy przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wykrycia większości ciężkich wad serca w okresie przedobjawowym;

- wykonujemy przesiewowe badanie słuchu nieinwazyjną metodą otoemisji akustycznej;

- pobieramy przesiewowe badania w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych (między innymi niedoczynności tarczycy, mukowiscydozie, fenyloketonurii);

- szczepimy dzieci wg kalendarza szczepień;

- dzieci z czynnikami ryzyka retinopatii wcześniaczej konsultowane są przez lekarza okulistę;

- pacjenci z czynnikami ryzyka zaburzeń neurorozwojowych są objęci opieką rehabilitacyjną.

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

logo rpo

szpital Rydygiera Toruń 02