A- A A+
A A A
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
logo rpo
Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Dzieci urodzone na Oddziale otrzymują szczepienie przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, a w przypadku matki z antygenemią HbS również immunoglobulinę anty-HbS. Wcześniaki o skrajnie niskiej urodzeniowej masie ciała, przebywające na oddziale powyżej 6 tygodni, szczepione są również przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, pneumokokom oraz Haemophilus influenze typu B. U wszystkich noworodków pobiera się krew na badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy oraz kilkudziesięciu innym rzadkim chorobom, dzięki czemu można szybko rozpoznać istnienie tych defektów metabolicznych. Wszystkie noworodki mają wykonywane badanie pulsoksymetryczne będące badaniem przesiewowym w kierunku ewentualnej siniczej wady serca. W celu zapobieżenia chorobie krwotocznej noworodków każdemu dziecku podajemy witaminę K.


W przypadku noworodków, u których wystąpiło zagrożenie funkcji życiowych prowadzi się intensywną terapię. Oddział obejmuje opieką wcześniaki, również urodzone z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała. Dysponuje aparaturą do wentylacji konwencjonalnej, wentylacji oscylacyjnej, aparatami do wspomagania oddechu metodą n-CPAP, monitorami czynności życiowych, pompami infuzyjnymi, lampami do fototerapii, inkubatorami dla opieki podstawowej i specjalnej oraz podgrzewanymi łóżeczkami. W razie potrzeby jeszcze w trakcie hospitalizacji rozpoczyna się wczesne wspomaganie rozwoju pacjentów (szczególnie wcześniaków), ucząc jednocześnie rodziców jak kontynuować prawidłową opiekę nad dzieckiem po wypisie do domu. W przypadku wskazań do kontynuowania leczenia specjalistycznego pacjenci wypisani ze szpitala objęci są opieką Poradni Patologii Noworodka, w szczególnych przypadkach nawet do ukończenia 3 roku życia.


Noworodki chore korzystają z szerokich możliwości diagnostycznych: badania ultrasonograficzne z dopplerem, echokardiografia, tomografia komputerowa, badania radiologiczne, laboratoryjne, mikrobiologiczne. Noworodki zdrowe przebywają wraz z matkami w warunkach "rooming-in", co ma korzystny wpływ na laktację, zmniejsza ilość infekcji wewnątrzszpitalnych i zwiększa więź emocjonalną matki i dziecka. Funkcjonuje unikalny w skali kraju tzw. zintegrowany system opieki nad matką i noworodkiem, polegający na tym, że opiekę nad parą „matka i jej dziecko” sprawuje ta sama położna. System ten sprawia, że podczas pobytu w szpitalu zarówno matka, jak i jej dziecko mają kontakt z mniejszą liczbą pracowników, co przyczynia się do większej intymności i poprawy ich komfortu psychicznego. W ramach programu wspierania karmienia naturalnego hospitalizuje się również noworodki karmione piersią, przyjęte z domu z powodu powikłań połogowych u matki. W razie konieczności karmienia sztucznego noworodka wprowadzono do żywienia sterylne butelki z gotowymi mieszankami, eliminując ryzyko infekcji drogą pokarmową.
Noworodki z grup ryzyka: wcześniaki i dzieci urodzone w zamartwicy mają wykonywane badanie dna oka, aby określić ryzyko rozwinięcia się u nich retinopatii (uszkodzenia siatkówki). Badanie to wykonują okuliści przy pomocy aparatu do oftalmoskopii pośredniej, który pozwala z dokładnie ocenić zmiany na dnie oka.


U wszystkich noworodków wykonuje się badanie przesiewowe słuchu. Noworodki z podejrzeniem niedosłuchu lub czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu diagnozowane są następnie w Pracowni Badań Słuchu i Narządu Równowagi tutejszego Szpitala.

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02