Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień 25.06.2020 wynoszą
2.692.275,63 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Oddział zapewnia pełen zakres diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz leczenia chorób układu krążenia u pacjentów przyjmowanych w trakcie ostrego dyżuru, kierowanych z przychodni kardiologicznych i rejonowych, a także pacjentów z powikłaniami skierowanych przez oddziały wewnętrzne szpitali terenowych poprzez:

  • wykonywanie badań inwazyjnych w diagnostyce choroby wieńcowej (koronarografia, przezskórne interwencje wieńcowe - koronaroplastyka, implantacja stentów) oraz 24-godzinny dyżur inwazyjny dla pacjentów ze świeżym zawałem serca,
  • wszczepianie i kontrolę stymulatorów serca,
  • przeprowadzanie badań elektrofizjologicznych,
  • wykonywanie badań echokardiograficznych (transtorakalne, przezprzełykowe, testy obciążeniowe z Dobutaminą),
  • wykonywanie innych badań diagnostycznych (EKG, testy wysiłkowe, rejestracja 24-godz. EKG i ciśnienia metodą Holtera, testy pochyleniowe (head-up tilt test)),
  • prowadzi działalność naukową biorąc aktywny udział w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych,
  • posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych,
  • prowadzi cotygodniowe szkolenia lekarzy kardiologów i lekarzy specjalizujących się w kardiologii regionu toruńskiego.