A- A A+
A A A
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu
Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl
logo rpo
 
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
Informujemy, że z dniem 01.10.2018 r. Poradnia Patologii Noworodka została przeniesiona do Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu

W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Projekt innowacyjny PO WER

Projekt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów

 

Z dniem 01.01.2018 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu uruchomił nową formę wsparcia w ramach realizowanego projektu pn. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”. Powstało Centrum Consultor, którego głównym celem jest skoordynowanie opieki w taki sposób, by osoby, które poszukują pomocy wiedziały gdzie mogą ją uzyskać.

Centrum Consultor działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu.

Z usług Centrum Consultor mogą skorzystać osoby ze zdiagnozowaną chorobą otępienną (chorobą Alzheimera i innymi typami otępień) oraz ich opiekunowie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Centrum opracowany zostanie indywidualny plan działania.
Model obejmie szeroki zakres oddziaływań zarówno w dziedzinie profilaktyki, edukacji, wsparcia, jak i leczenia, pielęgnacji i opieki.
Wsparciem objęte zostaną następujące grupy:

  • osoby z rozpoznaną chorobą otępienną niezależnie od wieku, płci czy innych schorzeń, które potrzebują pomocy w związku z rozpoznanym otępieniem oraz osoby, u których
    zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze,
  • rodziny i faktyczni opiekunowie osób z zespołami otępiennymi (osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które sprawują nad nimi faktyczną opiekę),
  • środowiska medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny), którzy zostaną przeszkoleni we wczesnym rozpoznawaniu zespołów otępiennych oraz postępowaniu z chorym otępiennym,
  • uczestnicy klubów seniora, dziennych domów pobytu, klubów samopomocy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji pomagających osobom starszym zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania
    zespołów otępiennych.

Zasadniczym celem wdrożenia modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów jest umożliwienie chorym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym oraz zminimalizowanie konieczności ich hospitalizacji. Planowana w ramach projektu profilaktyka dotycząca edukacji społeczeństwa na temat chorób otępiennych przyczyni się do wcześniejszego wykrywania choroby i poprawy jakości życia chorego i jego opiekuna.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany jest w  partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, spółką Lecznice Citomed, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu i Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”.

Wartość projektu: 3 241 470,50 zł
Kwota dofinansowania: 3 144 226,39 zł

 

 

logo

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02