A- A A+
A A A
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu
Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl
logo rpo
 
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
Informujemy, że z dniem 01.10.2018 r. Poradnia Patologii Noworodka została przeniesiona do Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu

W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Projekt innowacyjny PO WER

ProjektEfektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

Od września 2017 roku do sierpnia 2020 roku RC fundacja konsultingu i rehabilitacji realizuje wraz czterema współpracującymi organizacjami i instytucjami innowacyjny projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”. Projekt ten dotyczy przetestowania modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Model służy poprawie jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego i składa się na niego kilka form pomocy i aktywizacji, z których wiele ma charakter innowacyjny: dzienne centrum wsparcia, mieszkania wspomagane, hostel, grupy wsparcia dla osób i rodzin, zespoły wyjazdowe oraz kampania społeczna i działania edukacyjne dla lokalnych społeczności służące zmianie postaw wobec osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Dzięki projektowi model zostanie sprawdzony w praktyce i ulepszony o doświadczenia płynące z jego pilotażowego zastosowania. Po przetestowaniu rozwiązań i doświadczeń z modelu będą mogły korzystać również inne podmioty zajmujące się wsparciem osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Pilotaż realizowany jest w Toruniu (powiat grodzki) oraz w powiecie chełmińskim przez pięć podmiotów publicznych i niepublicznych: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji z siedzibą w Toruniu (Lider projektu), Fundacja Wiatrak (Bydgoszcz), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie oraz Wojewódzki Szpital Zespolony/Szpital Psychiatryczny w Toruniu, które uczestniczyły w wypracowaniu modelu i które zawiązały partnerstwo, aby połączyć zasoby i doświadczenia na rzecz rozwinięcia oferty i podnoszenia skuteczności prowadzonego wsparcia.

Wartość projektu to 4.274.850,53 zł, większość środków (kwota 4.030.756,56 zł) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02