A- A A+
A A A

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA


Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl


INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00


W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

Stan na dzień 1 października 2017 roku

 

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU W RAMACH UMÓW PODPISANYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, MINISTERSTWEM ZDROWIA I URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM

 

 

ZAKRES UMÓW Z KUJAWSKO – POMORSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:

 

I.      System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej:

 

 1. Zakresy w ryczałcie (RYCZAŁT PSZ – SZPITAL III STOPNIA):

 

- zakresy z leczenia szpitalnego:

 1. Alergologia dziecięca.
 2. Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci II poziom referencyjny.
 3. Anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny.
 4. Chirurgia dziecięca.
 5. Chirurgia naczyniowa.
 6. Chirurgia ogólna.
 7. Chirurgia onkologiczna.
 8. Chirurgia szczękowo – twarzowa.
 9. Choroby płuc.
 10. Choroby wewnętrzne.
 11. Choroby zakaźne (Oddział Hepatologiczny).
 12. Choroby zakaźne (Oddział Obserwacyjno – Zakaźny).
 13. Choroby zakaźne (Oddział Schorzeń Przewodu Pokarmowego).
 14. Dermatologia i wenerologia.
 15. Diabetologia.
 16. Endokrynologia dziecięca.
 17. Gastroenterologia.
 18. Gastroenterologia dziecięca.
 19. Kardiologia.
 20. Kardiologia dziecięca.
 21. Nefrologia.
 22. Nefrologia dziecięca.
 23. Neurochirurgia.
 24. Neurologia / leczenie udarów.
 25. Neurologia dziecięca.
 26. Okulistyka.
 27. Onkologia kliniczna.
 28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (Oddział Ortopedyczno – Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu).
 29. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – zabiegi endoprotezoplastyki H62E, H62F, H85E, H85F (Oddział Ortopedyczno – Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu).
 30. Ortopedia i traumatologii narządu ruchu (Oddział Urazowo – Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych).
 31. Otorynolaryngologia.
 32. Pediatria (Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej).
 33. Pediatria (Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej).
 34. Pediatria (Oddział Pediatrii i Gastroenterologicznej).
 35. Pediatria (Oddział Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej).
 36. Położnictwo i ginekologia III poziom referencyjny.
 37. Reumatologia.
 38. Urologia.

 

- zakresy z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 1. Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych (zakres skojarzony z nefrologią dziecięcą).
 2. Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (zakres skojarzony z poł-gin.).
 3. Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci.
 4. Świadczenia w zakresie alergologii.
 5. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii.
 6. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej.
 7. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (Poradnia Chirurgii Ogólnej).
 8. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (Poradnia Chorób Piersi).
 9. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 10. Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.
 11. Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych.
 12. Świadczenia w zakresie diabetologii.
 13. Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci.
 14. Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci.
 15. Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt.
 16. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc).
 17. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (Poradnia Pneumonologiczna).
 18. Świadczenia w zakresie kardiologii.
 19. Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej.
 20. Świadczenia w zakresie leczenia bólu.
 21. Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń.
 22. Świadczenia w zakresie leczenia zeza.
 23. Świadczenia w zakresie logopedii.
 24. Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci.
 25. Świadczenia w zakresie neonatologii (Poradnia Patologii Noworodka i Zaburzeń Laktacji).
 26. Świadczenia w zakresie neonatologii (Poradnia Patologii Noworodka).
 27. Świadczenia w zakresie neurochirurgii.
 28. Świadczenia w zakresie neurologii.
 29. Świadczenia w zakresie okulistyki.
 30. Świadczenia w zakresie onkologii (Poradnia Radioterapii).
 31. Świadczenia w zakresie onkologii (Poradnia Chemioterapii).
 32. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (Poradnia Ortopedyczna).
 33. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dzieci i Dorosłych).
 34. Świadczenia w zakresie otolaryngologii.
 35. Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej.
 36. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.
 37. Świadczenia w zakresie reumatologii.
 38. Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej.

 

- zakresy ze świadczeń odrębnie kontraktowanych:

 1. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych.
 2. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci.
 3. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych.
 4. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zakresy poza ryczałtem:

 

- zakresy z leczenia szpitalnego:

 1. Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 2. Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym – UE.
 3. Izba przyjęć (przy ul. Konstytucji 3 Maja 42).
 4. Izba przyjęć – UE (przy ul. Konstytucji 3 Maja 42).
 5. Izba przyjęć (przy ul. Krasińskiego 4/4a).
 6. Izba przyjęć – UE (przy ul. Krasińskiego 4/4a).
 7. Kardiologia – hospitalizacja – E10, E11, E12, E15.
 8. Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20.
 9. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N20, N21, N22, N23, N24, N25, N26 (Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej).
 10. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N20, N21, N22, N23, N24, N25, N26 (Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka).
 11. Gastroenterologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 12. Choroby płuc – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 13. Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – pakiet onkologiczny.
 14. Chirurgia ogólna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 15. Chirurgia onkologiczna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 16. Neurochirurgia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 17. Otolaryngologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.
 18. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny (Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej).
 19. Neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny (Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka).
 20. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego.
 21. Okulistyka – hospitalizacja – B16G, B17G, B18, B19.
 22. Choroby płuc – hospitalizacja – świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym.
 23. Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja – świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym.
 24. Chirurgia ogólna – hospitalizacja – świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym.
 25. Chirurgia onkologiczna – hospitalizacja – świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym.
 26. Neurochirurgia – hospitalizacja – świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym.
 27. Otolaryngologia – hospitalizacja – świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym.
 28. Gastroenterologia – hospitalizacja – świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym.

 

- zakresy z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 1. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Chirurgii Ogólnej).
 2. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Chorób Piersi).
 3. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna.
 4. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii – diagnostyka onkologiczna.
 5. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna.
 6. Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt – diagnostyka onkologiczna.
 7. Świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna.
 8. Świadczenia w zakresie neurochirurgii – diagnostyka onkologiczna.
 9. Świadczenia w zakresie neurologii – diagnostyka onkologiczna.
 10. Świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna.
 11. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc  – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc).
 12. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Pneumonologiczna).
 13. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Radioterapii).
 14. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna (Poradnia Chemioterapii).
 15. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna.
 16. Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna.
 17. Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna.
 18. Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna.
 19. Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna.
 20. Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna.
 21. Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej – diagnostyka onkologiczna.
 22. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym (Poradnia Chirurgii Ogólnej).
 23. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym (Poradnia Chorób Piersi).
 24. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.
 25. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.
 26. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.
 27. Świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.
 28. Świadczenia w zakresie neurochirurgii – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.
 29. Świadczenia w zakresie neurologii – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.
 30. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym (Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc).
 31. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym (Poradnia Pneumonologiczna).
 32. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym (Poradnia Radioterapii).
 33. Świadczenia w zakresie onkologii – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym (Poradnia Chemioterapii).
 34. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.
 35. Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej – diagnostyka onkologiczna – poza pakietem onkologicznym.

 

- zakresy ze świadczeń ambulatoryjnych kosztochłonnych:

 1. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia (ul. Św. Józefa 53-59),
 2. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia (ul. Konstytucji 3 Maja 42),
 3. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia,
 4. Badania rezonansu magnetycznego,
 5. Badania tomografii komputerowej (ul. Św. Józefa 53-59),
 6. Badania tomografii komputerowej (ul. Konstytucji 3 Maja 42).

 

- zakresy z pomocy doraźnej i transportu sanitarnego:

 1. Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N".

 

- zakresy z rehabilitacji leczniczej:

1. Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym.

 

       - zakresy z podstawowej opieki zdrowotnej:

1.    Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych
i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tysięcy w zakresie uzupełnionym.

2.    Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych
i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tysięcy w zakresie uzupełnionym – UE.

 

- zakresy z leczenia szpitalnego – chemioterapia:

 1. Chemioterapia - hospitalizacja i substancje czynne.
 2. Chemioterapia w trybie jednodniowym i substancje czynne.
 3. Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych i substancje czynne.

 

- zakresy z leczenia szpitalnego – programy terapeutyczne:

 1. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG).
 2. Leczenie  inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).
 3. Leczenie chłoniaków złośliwych.
 4. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.
 5. Leczenie czerniaka skóry.
 6. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43).
 7. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy.
 8. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS).
 9. Leczenie umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej.
 10. Leczenie mięsaków tkanek miękkich.
 11. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
 12. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.
 13. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu.
 14. Leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki.
 15. Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT).
 16. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST).
 17. Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.
 18. Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci.
 19. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
 20. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
 21. Leczenie raka nerki.
 22. Leczenie raka piersi.
 23. Leczenie raka wątrobokomórkowego.
 24. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.
 25. Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a.
 26. Leczenie stwardnienia rozsianego.
 27. Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem.
 28. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.
 29. Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki.
 30. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego.
 31. Leczenie zaawansowanego raka żołądka.
 32. Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (sga lub iugr).
 33. Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych.
 34. Leczenie dzieci z zespołem Prader – Willi.
 35. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.
 36. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
 37. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8).
 38. Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48).

 

 

II.    Zakresy poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej:

 

- zakresy w umowie - Świadczenia Stomatologiczne (STM):

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.
 2. Świadczenia protetyki stomatologicznej.
 3. Świadczenia chirurgii stomatologicznej.
 4. Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.
 5. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż.
 6. Świadczenia ogólnostomatologiczne.
 7. Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

 

- zakresy w umowie - Świadczenia Profilaktyczne (PRO):

1.     Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy (w pracowni stacjonarnej).

 

- zakresy w umowie Świadczenia Rehabilitacyjne (REH):

1.    Fizjoterapia ambulatoryjna.

2. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna.

 

- zakresy w umowie Świadczenia Psychiatryczne (PSY):

 1. Świadczenia  psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.
 2. Świadczenia dzienne psychiatryczne  rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
 3. Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych.
 4. Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych.
 5. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (Poradnia Psychogeriatryczna).
 6. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (Poradnia Zdrowia Psychicznego).
 7. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i  młodzieży.
 8. Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (II Klinika Psychiatrii).
 9. Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (Oddział II Psychiatryczny Męski).
 10. Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (Oddział III Psychiatryczny Żeński).
 11. Świadczenia psychogeriatryczne.
 12. Świadczenia psychologiczne.
 13. Izba przyjęć (przy  ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29).
 14. Izba przyjęć – UE (przy  ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29).
 15. Izba przyjęć (przy ul. A. Mickiewicza 24/26).
 16. Izba przyjęć – UE (przy ul. A. Mickiewicza 24/26).

 

- zakresy w umowie Leczenie Szpitalne – Programy Terapeutyczne (SZP-PT):

 1. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD – 10 M46.8).
 2. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD – 10 I61, I63, I69).
 3. Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD – 10 C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9).
 4. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD – 10 C44).

 

- zakresy w umowie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS):

1.    Świadczenia w zakresie medycyny sportowej.

 

- zakresy w umowie Ratownictwo Medyczne (RTM):

 1. Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.
 2. Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.

 

 

- zakresy w umowie Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):

 1. Świadczenia lekarza POZ.
 2. Świadczenia pielęgniarki POZ.
 3. Świadczenia położnej POZ.

 

ZAKRES UMÓW Z MINISTERSTWEM ZDROWIA:

 

I.          Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2017-2021.

II.        „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” na lata 2016 - 2017.

 

ZAKRES UMÓW Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM W TORUNIU:

 

I.          Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko - Pomorskim w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV).

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

   
   
herbztlem   Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie