Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl


INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00


W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

Stan na dzień 1 lipca 2017 roku

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU W RAMACH UMÓW PODPISANYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, MINISTERSTWEM ZDROWIA I URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM

ZAKRES UMÓW Z KUJAWSKO – POMORSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:

I. Świadczenia Stomatologiczne:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.
 2. Świadczenia protetyki stomatologicznej.
 3. Świadczenia chirurgii stomatologicznej.
 4. Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.
 5. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż.
 6. Świadczenia ogólnostomatologiczne.
 7. Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

II. Świadczenia profilaktyczne:

1.Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy (w pracowni stacjonarnej).

III. Świadczenia Rehabilitacyjne:

1.Fizjoterapia ambulatoryjna.

2. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna.

3. Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym.

IV. Świadczenia Psychiatryczne:

 1. Świadczenia  psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.
 2. Świadczenia dzienne psychiatryczne  rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
 3. Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych.
 4. Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych.
 5. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych.
 6. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i  młodzieży.
 7. Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych.
 8. Świadczenia psychogeriatryczne.
 9. Świadczenia psychologiczne.
 10. Świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy).

V. Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny:

 1. Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N".

VI.Świadczenia Kontraktowane Odrębnie:

 1. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych.
 2. Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci.
 3. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych.
 4. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.

VII.Leczenie Szpitalne – Programy Terapeutyczne:

 1. Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG).
 2. Leczenie  inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).
 3. Leczenie chłoniaków złośliwych.
 4. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.
 5. Leczenie czerniaka skóry.
 6. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43).
 7. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy.
 8. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS).
 9. Leczenie umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej.
 10. Leczenie mięsaków tkanek miękkich.
 11. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
 12. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.
 13. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu.
 14. Leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki.
 15. Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT).
 16. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST).
 17. Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.
 18. Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci.
 19. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
 20. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
 21. Leczenie raka nerki.
 22. Leczenie raka piersi.
 23. Leczenie raka wątrobokomórkowego.
 24. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.
 25. Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a.
 26. Leczenie stwardnienia rozsianego.
 27. Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem.
 28. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.
 29. Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki.
 30. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego.
 31. Leczenie zaawansowanego raka żołądka.
 32. Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (sga lub iugr).
 33. Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych.
 34. Leczenie dzieci z zespołem Prader – Willi.
 35. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.
 36. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
 37. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8).
 38. Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48).
 39. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD – 10 M46.8).
 40. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD – 10 I61, I63, I69).
 41. Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD – 10 C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9).
 42. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD – 10 C44).

VIII. Leczenie szpitalne – chemioterapia:

 1. Chemioterapia - hospitalizacja i substancje czynne.
 2. Chemioterapia w trybie jednodniowym i substancje czynne.
 3. Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych i substancje czynne.

IX.Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

 1. Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych.
 2. Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.
 3. Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci.
 4. Świadczenia w zakresie alergologii.
 5. Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii.
 6. Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej.
 7. Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.
 8. Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 9. Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.
 10. Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych.
 11. Świadczenia w zakresie diabetologii.
 12. Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci.
 13. Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci.
 14. Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt.
 15. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc.
 16. Świadczenia w zakresie kardiologii.
 17. Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej.
 18. Świadczenia w zakresie leczenia bólu.
 19. Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń.
 20. Świadczenia w zakresie leczenia zeza.
 21. Świadczenia w zakresie logopedii.
 22. Świadczenia w zakresie medycyny sportowej.
 23. Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci.
 24. Świadczenia w zakresie neonatologii.
 25. Świadczenia w zakresie neurochirurgii.
 26. Świadczenia w zakresie neurologii.
 27. Świadczenia w zakresie okulistyki.
 28. Świadczenia w zakresie onkologii.
 29. Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 30. Świadczenia w zakresie otolaryngologii.
 31. Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej.
 32. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.
 33. Świadczenia w zakresie reumatologii.
 34. Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej.
 35. Świadczenia wykonywane w ramach pakietów onkologicznych.

X. Świadczenia Ambulatoryjne Kosztochłonne:

 1. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia.
 2. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.
 3. Badania rezonansu magnetycznego.
 4. Badania tomografii komputerowej.

XI. Ratownictwo Medyczne:

 1. Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.
 2. Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.

XII. Leczenie Szpitalne - hospitalizacje:

 1. Alergologia dziecięca.
 2. Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci II poziom referencyjny.
 3. Anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny.
 4. Chirurgia dziecięca.
 5. Chirurgia naczyniowa.
 6. Chirurgia ogólna.
 7. Chirurgia onkologiczna.
 8. Chirurgia szczękowo – twarzowa.
 9. Choroby płuc.
 10. Choroby wewnętrzne.
 11. Choroby zakaźne.
 12. Dermatologia i wenerologia.
 13. Diabetologia.
 14. Endokrynologia dziecięca.
 15. Gastroenterologia.
 16. Gastroenterologia dziecięca.
 17. Kardiologia.
 18. Kardiologia dziecięca.
 19. Nefrologia.
 20. Nefrologia dziecięca.
 21. Neonatologia III poziom referencyjny.
 22. Neurochirurgia.
 23. Neurologia / leczenie udarów.
 24. Neurologia dziecięca.
 25. Okulistyka.
 26. Onkologia kliniczna.
 27. Ortopedia i traumatologii narządu ruchu.
 28. Otorynolaryngologia.
 29. Otorynolaryngologia dziecięca.
 30. Pediatria.
 31. Położnictwo i ginekologia III poziom referencyjny.
 32. Reumatologia.
 33. Urologia.
 34. Świadczenia w izbie przyjęć.
 35. Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 36. Świadczenia wykonywane w ramach pakietów onkologicznych.

XIII.Podstawowa Opieka Zdrowotna:

 1. Świadczenia lekarza POZ.
 2. Świadczenia pielęgniarki POZ.
 3. Świadczenia położnej POZ.

ZAKRES UMÓW Z MINISTERSTWEM ZDROWIA:

I. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2017-2021.

II. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” na lata 2016 - 2017.

ZAKRES UMÓW Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM W TORUNIU:

I. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko - Pomorskim w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV).

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

   
   
herbztlem   Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie