A- A A+
A A A
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu
Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl
logo rpo
 
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
Informujemy, że z dniem 01.10.2018 r. Poradnia Patologii Noworodka została przeniesiona do Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu

W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

 

   

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY I SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Na oddziałach obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

 1. Odwiedzanie pacjentów jest zalecane w dni powszednie w godzinach: 1300–1900, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 1030–2000.
 2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się również w innych godzinach niż określone w ust. 1, za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów odwiedziny na salach pooperacyjnych mogą się odbywać tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 4. Koordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.

Na oddziałach obowiązują następujące przepisy porządkowe dla odwiedzających:

 1. Pacjentów mogą odwiedzać:
  1. osoby powyżej 15. roku życia,
  2. osoby poniżej 15. roku życia w towarzystwie osoby dorosłej,
  3. dzieci poniżej 7. roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 2. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:
  1. dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami, zwłaszcza wirusowymi dróg oddechowych,
  2. w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.
 3. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a w przypadku oddziałów, które dysponują wydzielonymi częściami korytarza z miejscami siedzącymi – także w miejscach wydzielonych do odwiedzin, o ile stan pacjenta na to pozwala.
 4. Jednego pacjenta mogą w tym samym czasie odwiedzać dwie osoby.
 5. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana:
  1. zapoznać się z przepisami porządkowymi dla odwiedzających,
  2. pozostawić odzież wierzchnią w szatni oraz dokładnie oczyścić obuwie,
  3. włożyć odzież ochronną, jeżeli zostanie ona dostarczona przez pracowników Szpitala,
  4. zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w Szpitalu,
  5. podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom pracowników Szpitala,
  6. ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych tylko do przypadków niezbędnych.
 6. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
  1. dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
  2. przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w Szpitalu zabronione, jak np. bielizna pościelowa, produkty żywnościowe łatwo psujące się, grzałki i grzejniki elektryczne, kwiaty, itp.,
  3. siadania na łóżkach szpitalnych,
  4. wieszania na łóżkach odzieży,
  5. prowadzenia głośnych rozmów,
  6. wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
  7. palenia tytoniu,
  8. spożywania gorących napojów – w przypadku oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci,
  9. chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
  10. podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników oddziału.

Na oddziałach obowiązują następujące ograniczenia odwiedzin pacjentów:

 1. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w uzasadnionych przypadkach, głównie:
  1. gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną stanowiącą zagrożenie epidemiczne lub z innych przyczyn wymaga izolacji,
  2. w przypadku konieczności zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności,
  3. w przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów (zagrożenie epidemiczne),
  4. w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń oddziałów Szpitala, które ograniczają możliwość zapewnienia warunków odwiedzin w Szpitalu (ograniczone możliwości organizacyjne Szpitala).
 2. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt c i d zostaje wydana przez Dyrektora Szpitala w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń.
 3. Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt a i b wydaje koordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny.
 4. Z treścią powyższych decyzji zostaną zapoznani niezwłocznie pracownicy Szpitala oraz pacjenci i osoby ich odwiedzające.

Wskazane wyżej zasady stosuje się w sytuacjach, gdy z zasad szczególnych dotyczących poszczególnych oddziałów i opisanych poniżej nie wynikają odmienne zasady odwiedzin.

Dodatkowe zasady odwiedzin w poszczególnych oddziałach Szpitala Wielospecjalistycznego zlokalizowanych przy ul. Św. Józefa

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach: 1330–1630 za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach ordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny może umożliwić odwiedziny poza godzinami wymienionymi ust. 1.
 3. Dzieci do 16. roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 4. Pacjenta mogą odwiedzać osoby bliskie.
 5. Osoby odwiedzające obowiązuje strój ochronny dostarczany przez pracowników Oddziału oraz mycie i dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem i na zakończenie odwiedzin.

Oddział Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach: 1400–1700.

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

 1. Odwiedziny na salach intensywnej opieki kardiologicznej mogą się odbywać tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 2. Osoby odwiedzające obowiązuje strój ochronny dostarczany przez pracowników Oddziału oraz mycie i dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem i na zakończenie odwiedzin.

Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny pacjentów na Sali R odbywają się pojedynczo w indywidualnie ustalonym czasie i po uzyskaniu zgody koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.

Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej – Pododdział Położniczy oraz sale matek z dziećmi poza Pododdziałem Położniczym

 1. Odwiedziny pacjentek odbywają się codziennie w godzinach: 1300–1900.
 2. Pacjentki w salach matek z dziećmi mogą być odwiedzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, a osoby od 16. do 18. roku życia – za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 3. Czas odwiedzin pacjentek nie powinien przekraczać jednej godziny.
 4. Osobom odwiedzającym pacjentki zabrania się:
  1. bezpośredniego kontaktu z innymi noworodkami poza odwiedzanym noworodkiem,
  2. wychodzenia z noworodkiem poza Oddział,
  3. korzystania z łazienek znajdujących się na salach pacjentek.
 5. Osoba odwiedzająca pacjentki jest zobowiązana:
  1. zgłosić odwiedziny w punkcie pielęgniarskim,
  2. umyć i zdezynfekować ręce przed kontaktem z noworodkiem.

Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach: 1300–1900.
 2. Pacjentów mogą odwiedzać wyłącznie osoby pełnoletnie, a osoby od 16. do 18. roku życia – za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego – poza matką maksymalnie jedna osoba.
 3. Czas odwiedzin pacjentów nie powinien przekraczać jednej godziny z wyjątkiem matek karmiących piersią, które mają nieograniczony czas dostępu do swoich dzieci.
 4. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
  1. bezpośredniego kontaktu z innymi noworodkami poza odwiedzanym noworodkiem,
  2. wychodzenia z noworodkiem poza Oddział.
 5. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana:
  1. zgłosić odwiedziny w punkcie pielęgniarskim,
  2. założyć strój ochronny dostarczany przez pracowników Oddziału przed wejściem na Oddział,
  3. umyć i zdezynfekować ręce przed kontaktem z noworodkiem.

Dodatkowe zasady odwiedzin w poszczególnych oddziałach Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach: 1400–2100 za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach koordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny może umożliwić odwiedziny poza godzinami wymienionymi ust. 1.
 3. Dzieci do 16 roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 4. Pacjenta mogą odwiedzać osoby bliskie – nie więcej niż jedna osoba w tym samym czasie.
 5. W trakcie wizyty lekarskiej na oddziale odwiedzający w tym czasie opuszczają oddział.
 6. Osoby odwiedzające obowiązuje strój ochronny dostarczany przez pracowników Oddziału oraz mycie i dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem i na zakończenie odwiedzin.

Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

 1. Pacjenta mogą odwiedzać osoby bliskie, po uzyskaniu zgody koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 2. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie, a osoby od 16. do 18. roku życia – tylko w uzasadnionych przypadkach – za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 3. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba, a czas odwiedzin nie może przekraczać 10 minut.
 4. Osobom odwiedzającym zabrania się używania telefonów komórkowych.

Oddział Otolaryngologiczny

Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba.

Oddział Urazowo–Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych

Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba.

Oddział Urologii i Chirurgii Dziecięcej

Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba.

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE ORAZ UL. A. MICKIEWICZA

Na oddziałach obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 1300 do 1900, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 1030 do 2000.
 2. Na Oddziale Klinicznym VI Psychiatrii Młodzieży pacjentów mogą odwiedzać jedynie rodzice i opiekunowie prawni, inni członkowie rodziny – rodzeństwo, krewni – w obecności rodziców i opiekunów prawnych. Na odwiedziny pacjenta przez inne osoby w tym pełnoletnie, niezależnie od obecności rodziców, wymagana jest zgoda koordynatora, lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.
 3. W uzasadnionych przypadkach koordynator, lekarz leczący lub lekarz dyżurny może podjąć decyzję o zakazie odwiedzin u danego pacjenta lub umożliwić odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 4. Dzieci do lat 10 mogą odwiedzać pacjentów tylko w obecności osoby dorosłej za zgodą koordynatora, lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.
 5. W godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy pielęgniarka w uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym decyduje o czasie trwania odwiedzin i interweniuje w przypadku niewłaściwego zachowania się odwiedzających.

Na oddziałach obowiązują następujące przepisy porządkowe dla odwiedzających:

 1. Odwiedzający nie mogą filmować ani fotografować żadnych osób przebywających na oddziale.
 2. Odwiedzający zobowiązani są ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych tylko do przypadków niezbędnych.
 3. Odwiedzający nie mogą palić papierosów, być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków psychoaktywnych.
 4. Odwiedzający zobowiązani są do zachowania ciszy i porządku oraz do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 5. Odwiedziny odbywają się w miejscu wskazanym przez personel medyczny.
 6. Osoby odwiedzające są zobowiązane poinformować pielęgniarkę jakie rzeczy i produkty wnoszą na oddział.
 7. Osobom odwiedzającym zabrania się dostarczania pacjentom papierosów, alkoholu, środków odurzających, ostrych przedmiotów, produktów łatwo psujących, a na Oddziale Klinicznym VI Psychiatrii Młodzieży również kawy i napojów w szklanych opakowaniach.

Na oddziałach obowiązują następujące ograniczenia odwiedzin pacjentów:

 1. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w uzasadnionych przypadkach, głównie:
 2. gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną lub z innych przyczyn wymaga izolacji,
 3. w przypadku konieczności zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności,
 4. w przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów (zagrożenie epidemiczne),
 5. w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń oddziałów Szpitala, które ograniczają możliwość zapewnienia warunków odwiedzin w Szpitalu (ograniczone możliwości organizacyjne Szpitala).
  1. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt
   c i d zostaje wydana przez Dyrektora Szpitala w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń.
  2. Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt a i b wydaje ordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny.
  3. Z treścią powyższych decyzji zostaną zapoznani niezwłocznie pracownicy Szpitala oraz pacjenci i osoby ich odwiedzające.

SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO

Na oddziałach obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

 1. Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach od 1200 do 1900.
 2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się również w innych godzinach niż określone w ust. 1, za zgodą koordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 3. Chorego mogą jednocześnie odwiedzać nie więcej niż dwie osoby.
 4. Koordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
 5. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz infekcjami dróg oddechowych.
 6. Nie wolno odwiedzać chorych osobom znajdującym się w stanie wskazującym
  na spożycie alkoholu lub znajdującym się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.
 7. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 14 roku życia. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny osoby poniżej 14 roku życia w towarzystwie osoby dorosłej za zgodą koordynatora, lekarza leczącego lub dyżurnego, o ile na oddziale nie są hospitalizowane osoby stanowiące zagrożenie zdrowotne dla osoby odwiedzającej.
 8. Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia mogą odwiedzać chorych
  w towarzystwie osoby dorosłej, o ile na oddziale nie są hospitalizowane osoby stanowiące zagrożenie zdrowotne dla odwiedzających.

Na oddziałach obowiązują następujące przepisy porządkowe dla odwiedzających:

 1. Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana:
  1. zapoznać się z przepisami porządkowymi dla odwiedzających,
  2. pozostawić w szatni lub w miejscu do tego wyznaczonym wierzchnie odzienie, nakrycie głowy, parasole, itp.,
  3. oczyścić dokładnie obuwie,
  4. włożyć odzież ochronną dostarczoną przez personel szpitalny,
  5. zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w szpitalu,
  6. podporządkowywać się poleceniom personelu,
  7. myć i dezynfekować ręce przed rozpoczęciem i zakończeniem odwiedzin.
 2. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  1. dostarczania choremu alkoholu, środków odurzających oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
  2. siadania na łóżkach, wieszania na łóżkach odzieży,
  3. prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić chorego w stan niepokoju,
  4. wprowadzania zwierząt,
  5. wychodzenia w odzieży ochronnej poza oddział,
  6. przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w Szpitalu zabronione, jak np. bielizna pościelowa, produkty żywnościowe łatwo psujące się, grzałki i grzejniki elektryczne, kwiaty itp.,
  7. palenia tytoniu,
  8. chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
  9. podłączania urządzeń elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników oddziału.
 3. W trakcie wizyty lekarskiej na oddziale odwiedzający w tym czasie opuszczają salę, na której odbywa się wizyta (za wyjątkiem osób towarzyszących dzieciom na oddziałach szpitala).
 4. Osoby odwiedzające chorych przebywających w szpitalu, które nie stosują się do postanowień wynikających z zasad odwiedzin albo wskazań personelu, podlegają wydaleniu poza jego obręb, a także mogą zostać pozbawione prawa odwiedzania chorego.

Na oddziałach obowiązują następujące ograniczenia odwiedzin pacjentów:

 1. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w uzasadnionych przypadkach, głównie:
  1. gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną stanowiącą zagrożenie epidemiczne lub z innych przyczyn wymaga izolacji,
  2. w przypadku konieczności zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności,
  3. w przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów (zagrożenie epidemiczne),
  4. w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń oddziałów Szpitala, które ograniczają możliwość zapewnienia warunków odwiedzin w Szpitalu (ograniczone możliwości organizacyjne Szpitala).
 2. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt c i d zostaje wydana przez Dyrektora Szpitala w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń.
 3. Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt a i b wydaje koordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny.
 4. Z treścią powyższych decyzji zostaną zapoznani niezwłocznie pracownicy Szpitala oraz pacjenci i osoby ich odwiedzające.
 

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02