A- A A+
A A A

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA


Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl


INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00


W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 roku świadczenia zdrowotne
w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane są w ramach podwykonawstwa w Lecznicach Citomed Sp. z o.o. przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu.


Numery telefonów udostępnione dla pacjentów w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są następujące:

  • 56 658 44 58
  • 56 658 44 60
  • 56 658 44 66

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać
w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Poniżej przedstawiamy pełną listę świadczeniodawców nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Toruniu obowiązującą od dnia 01.10.2017 roku:

ŚWIADCZENIODAWCA ADRES TELEFON DLA PACJENTA

SPZOZ SPECJALISTYCZNY
SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIU

PRZYCHODNIA CITOMED:

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 87-100 TORUŃ

56 658 44 60

56 658 44 66

56 658 44 58

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

PRZYCHODNIA CITOMED:

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 87-100 TORUŃ

56 658 44 60

56 658 44 66

56 658 44 58

SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ
„RUDAK-MED.” SPÓŁKA Z O.O.

UL. PODGÓRSKA 24A

87-100 TORUŃ

56 654 78 20

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

   
   
herbztlem   Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie