A- A A+
A A A

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA


Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl


INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00


W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

W dniu 12. 09. 2017 r. Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym – Szpitalu Wielospecjalistycznym (budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych) w obiekcie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59  w Toruniu przeprowadzono ćwiczenia sprawdzające organizację oraz warunki ewakuacji na wypadek zagrożenia pożarem. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Toruniu. Scenariusz ćwiczeń przewidywał podejmowanie próby ugaszenia pożaru, ewakuację pacjentów i pracowników, oraz opiekę medyczną i udzielenie pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie miejsca pożaru oraz koordynację współdziałania służb ratowniczych, kierownictwa Szpitala i pracowników podczas akcji ratunkowo-gaśniczej. Zadania wyznaczone osobom funkcyjnym  i dla służb miały na celu sprawdzenie odpowiednich reakcji na wypadek realnego zagrożenia pożarowego.

Ćwiczenie potwierdziło dobre przygotowanie i skuteczność działania służb i osób funkcyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ćwiczenie prowadził Kierownik Działu BHP, Ochrony Środowiska, Ochrony ppoż. i Spraw Obronnych Ryszard Krawczyński.

 

2 cwiczenia 12 06 2017  3 cwiczenia 12 06 2017   4 cwiczenia 12 06 2017
 5 cwiczenia 12 06 2017  6 cwiczenia 12 06 2017  7 cwiczenia 12 06 2017
     

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

   
   
herbztlem   Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie