A- A A+
A A A
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu
Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl
logo rpo
 
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
Informujemy, że z dniem 01.10.2018 r. Poradnia Patologii Noworodka została przeniesiona do Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu

W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Dzieci urodzone na Oddziale otrzymują szczepienie przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, a w przypadku matki z antygenemią HbS również immunoglobulinę anty-HbS. Wcześniaki o skrajnie niskiej urodzeniowej masie ciała, przebywające na oddziale powyżej 6 tygodni, szczepione są również przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, pneumokokom oraz Haemophilus influenze typu B. U wszystkich noworodków pobiera się krew na badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy oraz kilkudziesięciu innym rzadkim chorobom, dzięki czemu można szybko rozpoznać istnienie tych defektów metabolicznych. Wszystkie noworodki mają wykonywane badanie pulsoksymetryczne będące badaniem przesiewowym w kierunku ewentualnej siniczej wady serca. W celu zapobieżenia chorobie krwotocznej noworodków każdemu dziecku podajemy witaminę K.


W przypadku noworodków, u których wystąpiło zagrożenie funkcji życiowych prowadzi się intensywną terapię. Oddział obejmuje opieką wcześniaki, również urodzone z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała. Dysponuje aparaturą do wentylacji konwencjonalnej, wentylacji oscylacyjnej, aparatami do wspomagania oddechu metodą n-CPAP, monitorami czynności życiowych, pompami infuzyjnymi, lampami do fototerapii, inkubatorami dla opieki podstawowej i specjalnej oraz podgrzewanymi łóżeczkami. W razie potrzeby jeszcze w trakcie hospitalizacji rozpoczyna się wczesne wspomaganie rozwoju pacjentów (szczególnie wcześniaków), ucząc jednocześnie rodziców jak kontynuować prawidłową opiekę nad dzieckiem po wypisie do domu. W przypadku wskazań do kontynuowania leczenia specjalistycznego pacjenci wypisani ze szpitala objęci są opieką Poradni Patologii Noworodka, w szczególnych przypadkach nawet do ukończenia 3 roku życia.


Noworodki chore korzystają z szerokich możliwości diagnostycznych: badania ultrasonograficzne z dopplerem, echokardiografia, tomografia komputerowa, badania radiologiczne, laboratoryjne, mikrobiologiczne. Noworodki zdrowe przebywają wraz z matkami w warunkach "rooming-in", co ma korzystny wpływ na laktację, zmniejsza ilość infekcji wewnątrzszpitalnych i zwiększa więź emocjonalną matki i dziecka. Funkcjonuje unikalny w skali kraju tzw. zintegrowany system opieki nad matką i noworodkiem, polegający na tym, że opiekę nad parą „matka i jej dziecko” sprawuje ta sama położna. System ten sprawia, że podczas pobytu w szpitalu zarówno matka, jak i jej dziecko mają kontakt z mniejszą liczbą pracowników, co przyczynia się do większej intymności i poprawy ich komfortu psychicznego. W ramach programu wspierania karmienia naturalnego hospitalizuje się również noworodki karmione piersią, przyjęte z domu z powodu powikłań połogowych u matki. W razie konieczności karmienia sztucznego noworodka wprowadzono do żywienia sterylne butelki z gotowymi mieszankami, eliminując ryzyko infekcji drogą pokarmową.
Noworodki z grup ryzyka: wcześniaki i dzieci urodzone w zamartwicy mają wykonywane badanie dna oka, aby określić ryzyko rozwinięcia się u nich retinopatii (uszkodzenia siatkówki). Badanie to wykonują okuliści przy pomocy aparatu do oftalmoskopii pośredniej, który pozwala z dokładnie ocenić zmiany na dnie oka.


U wszystkich noworodków wykonuje się badanie przesiewowe słuchu. Noworodki z podejrzeniem niedosłuchu lub czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu diagnozowane są następnie w Pracowni Badań Słuchu i Narządu Równowagi tutejszego Szpitala.

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02